Skip to Content

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

عناوین اصلی عناوین اصلی

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

درس‌‌های دیپلماسی در نامه‌های امام خمینی(ره)
برگ‌های کمتر خوانده شده از تاریخ انقلاب/
درس‌‌های دیپلماسی در نامه‌های امام خمینی(ره)
نامه‌های امام خمینی آن‌قدر جذاب و پردامنه است که می‌تواند کتابی جذاب را شکل دهد؛این کتاب حتماً باید بخشی برای مکاتبات‌بین‌المللی داشته باشد که نامه‌های واصله و چگونگی پاسخ امام را هم شامل شود.چنین فصلی نشان خواهد داد شیوه‌ی ارزش‌گذاری امام به...

ویژه شهرستان ویژه شهرستان

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه استان ویژه استان

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایران و جهان ایران و جهان

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثاد و شهادت ایثاد و شهادت

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تلخند تلخند

محتوا با برچسب درس های زندگی امام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد