شناسه : 10449794
رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان در گفتگو با طنین خاتم؛

285سوادآموز در کلاس های سواد آموزی شهرستان خاتم تحصیل می کنند


رئیس نهضت سواد آموزی گفت: امسال 285 نفر سواد آموز در شهر و مناطق روستایی جذب فعالیت های نهضت سواد آموزی شدند.

رئیس نهضت سواد آموزی در گفت و گو با خبرنگار طنین خاتم اظهار کرد:  امسال 285 نفر سواد آموز در شهر و مناطق روستایی جذب فعالیت های نهضت سواد آموزی شدند.

محمد آذره گفت : شهرستان خاتم  در جذب بیسوادان به کلاس های سوادآموزی در سه ماه گذشته رتبه نخست استانی را بدست آورده است .

آذره در ادامه خاطر نشان کرد ؛ ساختار آموزشی نهضت به این شکل است که در سه سطح(دوره) فعالیت می کنند

الف-سوادآموزی معادل سوم ابتدایی

در این کلاس ها فقط افراد بی سواد و یا اول دوم ابتدایی داشته باشند می توانند ثبت نام کنند و در حدود400ساعت آموزش می بینند.

ب- دوره انتقال معادل ششم ابتدایی

در این دوره افراد می توانند شرکت کنند که مدرک دوره سوادآموزی نهضت یا سوم و چهارم ابتدایی آموزش و پرورش را داشته باشند و مدت آموزش600 ساعت حضوری است.

ج- دوره تحکیم؛این دوره فقط به خاطر این است که کسانی که دارای مدرک دوره سوادآموزی هستندو بنابر هردلیلی قادر به ادامه تحصیل در دوره انتقال را ندارند در این کلاس ها حضور پیدا می کنند تا رجعت به بی سوادی اتفاق نیافتد و در دوره تحکیم کلاس ها هم حضوری و هم غیر حضوری است.

چه مشکلاتی در سر راه فعالیت های شما وجود دارد؟

مشکلات که  هست ولی عمده ترین آنها :

پراکندگی بیش از حد روستاهای شهرستان

نداشتن نیروی انسانی ماهر

 از طرفی  نبود منع قانونی در بی سواد ماندن افراد، به ین صورت که اگر محدودیتی برای بی سوادان اتخاذ شود افراد بی سواد مجبور به شرکت در کلاس های سوادآموزی می شدند.

 عدم تبلیغ درست از سوی رسانه ها به خصوص صداو سیما

 نبود انگیزه در بین افراد بی سواد برای شرکت در کلاس ها

 مردم چگونه می توانند به اداره شما کمک رسانی کنند؟

با  جذب و شناسایی و ترغیب و تشویق افراد بی سوادبه حضور در کلاس ها می توانند ما را یاری کنند

چه  تقاضایی از  مسئولین و مردم دارید؟

 همکاری با آموزش دهندگانی که   برای ثبت نام حضور  پیدا می کنند و یا معرفی افراد بی سواد به اداره سوادآموزی جهت آموزش به آنها

 

.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.