شناسه : 34376922
گزارش/


کشاورزان خاتم، این سالها و این روزها، سخت با مهمان ناخوانده خشکسالی، دست به گربیان هستند اما گویا زورشان به این 'غول بیابونی' نمی رسد.

طنین خاتم؛ شهرستان خاتم از قطب های اصلی کشاورزی استان یزد است و در برخی محصولات، حرف اول استان را می زند اما دیگر نای نفس کشیدن هم ندارد.

طی سال های 96 و 97، افزون بر 300 میلیارد تومان خسارت که ناشی از حوادث غیرمترقبه بود در بخش کشاورزی شهرستان ثبت شد اما جالب آنکه در زمره شهرستان های با خشکسالی شدید قرار نگرفته است.

هرات، مرکز این شهرستان در سال آبی جاری، فقط 25 میلیمتر بارندگی داشته در حالی که نرم بارندگی آن 100 میلیمتر بوده است.

خشکسالی و پیامدهای آن لحظه به لحظه، فشار خود را بیشتر می کند و بخش کشاورزی خاتم را به شدت متاثر از خود کرده است.

خشکسالی های پیاپی، موجب افت آب های زیرزمینی شده و کشاورزان را مجبور به کف شکنی چاه های کشاورزی کرده که همین نیز هزینه هایی بر مردم منطقه تحمیل کرده است، یعنی از یک سو درآمدی از کشاورزی عایدشان نمی شود و از سوی دیگر باید برای هیچ، هزینه کنند.

زخم عمیقی بر تن رنجور و زحمت کش کشاورزان خاتم، ریشه دوانده و تاثیر این زخم، موقعی عمیق تر می شود که کشاورزان خبردار شوند که خاتم جزو شهرستان های با خشکسالی شدید قرار نگرفته است.

در حقیقت، قانونی که اواخر سال 96 با هدف امهال سه ساله وام های کشاورزی تصویب شد، شامل قشر کشاورز خاتم نشد و این موجب شد تا بعلت ناتوانی در پرداخت اقساط و اصل معوق بانکی، مشکلاتی را بر آنها تحمیل کند که مقروض بودن به بانک، برخوردار نشدن از دیگر تسهیلات این بخش و ضرر و زیان های ناشی از آن از جمله آنها بود.

اقتصاد و معیشت اصلی مردم خاتم بر پایه کشاورزی است، شغلی که درآمد آن وابسته به شرایط آب و هوایی است و هرگاه خشکسالی یا حوادث غیر مترقبه ای مانند تگرگ، سرمازدگی، گرمازدگی و طوفان در راه باشد زحمت و دسترنج یکساله آنها را بر باد می دهد.

در بهار 97 و زمستان 96، محصولات زراعی شهرستان شامل هفت هزار و 500 هکتار سطح زیر کشت، دچار خسارت 30 درصدی شد و کیفیت و کمیت بقیه محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفت ضمن آنکه محصولات باغی هم 70 درصد خسارت دید.

رییس جهاد کشاورزان خاتم معتقد است: کشاورزان می توانند شیوه های مختلفی برای مدیریت باغات در دستور کار قرار دهند، بعنوان مثال از آن دسته از نهال و محصولات زراعی استفاده کنند که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری داشته باشند ضمن آنکه می توانند با توجه به اعتبار خط مکانیزاسیون در وزارت جهاد کشاورزی، از این اعتبارات برای خریداری دستگاه ها و ماشین آلات ضد سرما و ضد تگرگ استفاده کنند.

'مجتبی آغاز' افزود: اخیرا دستگاهی در کشور مورد استفاده قرار می دهند که با تولید گازهای مختلف و امواج صوتی و پرتاب به سمت ابرها می تواند از ریزش تگرگ جلوگیری کرده و آن را به باران تبدیل کند و 100 هکتار زمین را پوشش دهد.

وی اظهار داشت: البته این راهکاری است که نمی تواند خسارات ایجاد شده را جبران کند اما می تواند به عنوان یک راه حل در کاهش خسارات موثر باشد.

اما دستگاه های حمایتی استان نیز امسال باید چتر حمایت خود را بر روی قشر زحمت کش کشاورز گسترانیده و صدای آنها را به گوش متولیان برسانند تا حداقل با ارائه تسهیلاتی ارزان قیمت، مرحمی بر زخم کهنه و چرکین کشاورزان خاتم شوند.

با توجه به اینکه افزون بر 80 درصد از جمعیت 40 هزار نفری خاتم بطور مستقیم و غیر مستقیم با کشاورزی سر و کار دارند لازم است تمهیداتی برای خسارت وارده به کشاورزان خاتم اندیشیده شود.

خاتم، حتی در دوران پر آبی هم چوب دوری از مرکز استان و محرومیت خود را خورده است اما مردم این منطقه، همچنان به شهر و زادگاه خود وفادار مانده اند و حتی بخشی از عده قلیلی هم که بعلت مشکلات ناشی خشکسالی و بی آبی، کوچ کرده بودند دوباره به زادگاه خود برگشتند.

 

ایرنا/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.