شناسه : 10991535
معاون اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان یزد؛

وجود 9 معدن فعال دارای پروانه بهره برداري با اشتغال 282 نفر در شهرستان خاتم


معاون اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان یزد گفت: 9 معدن فعال دارای پروانه بهره برداري با پیش بینی اشتغال 282 نفر در شهرستان خاتم وجود دارد .

به گزارش خبرنگار طنین خاتم، فلاح معاون اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان یزد  در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم به وضعیت موجود صنعت و معدن در شهرستان خاتم پرداخت و اظهار داشت :  در حال حاضر  9 معدن فعال  دارای پرونده بهره برداری با پیش بینی اشتغال  282 نفر در سطح شهرستان فعال است که  در حوزه صنعت  در دو گروه واحدهای فعال دارای پروانه بهره برداری  و جوازهای تاسیس  دارای پیشرفت در شهرستان فعالیت دارند .

فلاح گفت : در حوزه واحد های فعال 29 واحد فعال دارای  پروانه بهره برداری با اشتغال  237 نفر  و در  حوزه  جوازهای تاسیس نیمه تمام 28 طرح نیمه تمام دارای پیشرفت  در سطح شهرستان وجود دارد .

وی خاطر نشان کرد ؛ صنعت و معدن استان   پیش بینی حجم سرمایه  گذاری این طرح ها را حدود 55 میلیارد تومان و اشتغال نزدیک به 780 نفر  برآورد کرده است که عمده ترین طرح های نیمه تمام ما  در شهرستان خاتم در گروه های صنایع معدنی بخصوص بحث فولاد و صنعت کاشی است.

وی گفت :  اینها طرح های نیمه تمام است و منابع اعتباری مورد نیاز که بخشی از آن باید سرمایه گذار وارد شود و  از لحاظ منابع اعتباری و صندوق توسعه ملی می توان این کارها را انجام داد ولی یکسری از طرح ها هم وجود دارد که طرح های بزرگ است که با پیشرفت فیزیکی پایینی برخوردار بودند   که به عنوان نمونه طرح پتروشیمی شهرستان که پیشرفت قابل توجه ای نداشته است

فلاح در پایان اظهار داشت : بحث طرح های جدید و مجوز های جدید در صورتیکه سرمایه گذار در شهرستان وجود داشته باشد .ما آمادگی داریم  مجوزهای لازم را صادر کنیم.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.