شناسه : 10192600
یادداشت به مناسبت هفته پژوهش

نیاز اول کشور ما چیست ؟


به بهانه هفته پژوهش حجه الاسلام والمسلمین شیخ زاده در یادداشتی به موضوع نیاز اول کشور ما چیست اشاره کرده است .

طنین خاتم؛ به بهانه هفته پژوهش حجه الاسلام والمسلمین شیخ زاده در یادداشتی به موضوع نیاز اول کشور ما چیست اشاره کرده است.

 

شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان یکی از کانون های هدایت کننده و نظارت بر فرهنگ ایران اسلامی جهت گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه و ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیلی از پژوهشگران برتر و شناسایی چالش های پیش روی پژوهش در کشور روز 25 آذر به نام روز پژوهش نامگذاری گردیده است .

وزارت علوم هم این فرصت ایجاد شده را قدردانی کرد و در سال 1379 چهارمین هفته آذر ماه را بنام هفته پژوهش نامگذاری نهاد و از سال 1384 این نام به هفته پژوهش و فناوری تغییر یافت .

از آنجایی که مقام معظم رهبری پیشرفت علمی را نیاز اول کشورمان معرفی کرده اند و پیشرفت را منوط به تحقیق و پژوهش می دانند اگر بخواهیم در عرصه های مختلف جهانی حضور فعال داشته باشیم نیازمند وافر به فضای پژوهشی در مراکز آموزشی داریم .

چون یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته توجه خاص به امر پژوهش است . پژوهشی که پیشرفت در ان فضای آموزشی ما را پویا می کند . پس بر ماست که در سال فرهنگ یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری را دغدغه خود بدانیم و در هر عرصه که توانایی علمی داریم فعالیت پژوهشی را شروع کنیم تا بتوانیم در پیشرفت کشورمان سهیم باشیم . 


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.