شناسه : 5716077
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:


فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ، فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی افزود: بسیج در هر یک از اقشار همچون هنرمندان ، بر اساس نیاز ها و برحسب مقتضیات  تشکیل شده اند و مأموریت سپاه و بسیج نیز در این راستا حفظ دستاوردهای انقلاب است به نحوی که هر گاه خدشه ای بر یکی از این عرصه ها وارد شود ، سپاه و بسیج باید وارد شود و یکی از بهترین راه ها برای ورود ، عرصه هنر است . وی بیان کرد: با توجه به ورود فرهنگ بیگانه و متنوع در درون فرهنگ اصیل ایرانی باید برای حفظ دستاوردها و ایجاد الگوها تلاش کنیم و با ایجاد و ترویج الگوهای ایرانی اسلامی در جهت نشر آن به تمامی جهان ورود پیدا کنیم. فرمانده سپاه الغدیر استان تصریح کرد: ماموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی در پایان خاطر نشان کرد: اینک پس از سه دهه ، انقلاب اسلامی در اوج است . نگاه کشورهای مختلف  جهان به سمت ماست و دست نیاز به سوی کشور ما دراز کرده اند . بنابراین ما باید با الگوسازی، آنها را در راستای اهداف متعالی انقلاب اسلامی راهنمایی کنیم .

فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ، فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی افزود: بسیج در هر یک از اقشار همچون هنرمندان ، بر اساس نیاز ها و برحسب مقتضیات  تشکیل شده اند و مأموریت سپاه و بسیج نیز در این راستا حفظ دستاوردهای انقلاب است به نحوی که هر گاه خدشه ای بر یکی از این عرصه ها وارد شود ، سپاه و بسیج باید وارد شود و یکی از بهترین راه ها برای ورود ، عرصه هنر است . وی بیان کرد: با توجه به ورود فرهنگ بیگانه و متنوع در درون فرهنگ اصیل ایرانی باید برای حفظ دستاوردها و ایجاد الگوها تلاش کنیم و با ایجاد و ترویج الگوهای ایرانی اسلامی در جهت نشر آن به تمامی جهان ورود پیدا کنیم. فرمانده سپاه الغدیر استان تصریح کرد: ماموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی در پایان خاطر نشان کرد: اینک پس از سه دهه ، انقلاب اسلامی در اوج است . نگاه کشورهای مختلف  جهان به سمت ماست و دست نیاز به سوی کشور ما دراز کرده اند . بنابراین ما باید با الگوسازی، آنها را در راستای اهداف متعالی انقلاب اسلامی راهنمایی کنیم .رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.