شناسه : 35937919
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد مطرح کرد


مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌های مربوط به صندوق توسعه ملی در خاتم تاکید کرد.

به گزارش طنین خاتم؛ مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد با کارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم دیدار کرد.

آخوندی دراین دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن روند اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی خواستارتسریع درادامه این عملیات با توجه به مدت زمان محدود شد.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد گفت: معتقدیم اداره کل منابع طبیعی با همکاری تنگاتنگ و احساس مسئولیت تک تک کارکنان و مسئولین می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها به ویژه پروژه‌های صندوق توسعه ملی عملکرد مطلوب و موفقی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اینکه شهرستان خاتم با مساحتی بالغ بر 800هزارهکتارمتنوع ترین عرصه های طبیعی استان یزد را درخود جای داده است، افزود: 

"کیفیت" مهم ترین اصل در اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی است.

در این دیدار هریک ازهمکاران وظایف و پروژه های درحال اجرای بخش خودراتشریح ومشکلات ونظرات خودرا بیان کردند.

 

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.