شناسه : 13706457
یادداشت/ شهلا حیدری

لب آب اما تشنه


این مطلب را همزمان با یکسالگی ماهنامه آوای خاتم تنها ماهنامه شهرستان خاتم می نویسم ماهنامه ای که این روزها گدای محبت مخاطبانی است که بی مهابا او را پس می زنند و او انتظار نوازشی بیش از این و در خور شان بیشتر دارد.

 شهلا حیدری روزنامه نگار و نویسنده  شهرستان خاتم در یکسالگی ماهنامه آوای خاتم مطلبی را به سایت طنین خاتم ارسال کرده است  .

طنین خاتم؛ این مطلب را همزمان با یکسالگی ماهنامه آوای خاتم تنها ماهنامه شهرستان خاتم می نویسم ماهنامه ای که این روزها گدای محبت مخاطبانی است که بی مهابا او را پس می زنند و او انتظار نوازشی بیش از این و در خور شان بیشتر دارد.

ماهنامه ای که سعی می کند تمام نیاز و هم و غم مردم شهرستان خاتم را با زبان بی زبانی وگاهی با اشاره بیان کند شاید کسی دردی از آن درمان کند. خواسته هایی دارد که گاه و ناگاه آن را به من و شما در لابه لای حرف های نشریه می گوید و من و تو بی تفاوت از کنار آن می گذریم.

آوای خاتم یکسالگی اش را در حالی جشن می گیرد که بر سر سفره جشن او تنی چند بیشتر حضور ندارند و این بی مهری از من مخاطب است که این مهمان خوانده را با ساز ناخواندگی به منزلم راه می دهم. می کوشم در این شهرستان که در استان گاه با لقب شهرستان محروم خوانده می شود صدای آوای خاتم را به گوش به همه برسانم آوایم را به سرتاسر استان معرفی نمایم اما این دست یاری از من و شما را می طلبد. 

این کودک نوپا جدای از مشکلاتش، می کوشد تا دستش را به دیوار همت بزرگمردان شهرستان تکیه دهد و راه رفتن را شروع کند و مخاطبانش او را گرم در آغوش بگیرند تا گام هایش استوارتر و محکم تر شود و روزی را شاهد باشم که دونده ای قهار در استان شده باشد.

می نویسم با این قلم که گاه چشمه ای از تلخی ها را برایت می گوید و گاه شیرینی ها را اما فقط این نکته را متذکر می شوم که در این دوران من می خواهم به کشورم معرفی شوم که خاتم شهری است در انتهای ترین و جنوبی ترین نقطه از استان یزد و مردم استانم مرا به دلیل مسیر طولانی ام از استان محروم می خوانند آیا من (شهرستان خاتم) لایق این عنوان هستم......

امید دارم قلم نویسندگی ام دو سالگی این ماهنامه را در حالی بر صفحات بنویسد که حال و روزم بهتر از این باشد و رنگ رخسارم از زردی تغییر کرده و توانسته باشد با دستهای پر مهر شما مخاطبان، رمقی بهتر یافته باشد. کار این نشریه در این شهرستان بسیار مشکل است چرا که از معدود شهرستانهایی است که نشریه قهار و جا افتاده ای ندارد و این باید با تلاش خود مردم و مسئولان اتفاق خواهد افتاد. به امید آینده ای روشن برای ماهنامه آوای خاتم نشریه نوپای شهرستان خاتم

    نویسنده و روزنامه نگار : شهلا حیدری


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.