شناسه : 10533838
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم ؛

كارعمليات احيايي در350 هكتاراز مراتع بوروئيه خوانسار شهرستان خاتم پايان يافت


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گفت: در راستاي تقويت پوشش گياهي حوزه بالادست سدخوانسار 350هكتار از اين اراضي باكشت گونه هاي مرتعي و جنگلي بذركاري شد

رضا پورتيموري رييس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در گفتگو با طنین خاتم گفت : عمليات بيولوژيك شامل بذركاري ، كپه كاري و ايجاد چاله فلسي در سطح 350 هكتار از مراتع بالادست حوزه سد خوانسار باكشت گونه هاي بادام كوهي ، درمنه و آنغوزه اجرا شد .

رضا پور تیموری گفت :  هدف از اجراي طرح را تقويت پوشش گياهي ، استحصال روان آب هاي منطقه ، افزايش نفوذپذيري خاك و ايجاد اشتغال است .

وی افزود:  با همكاري ومشاركت دامدادان واهالي منطقه امیدواریم  باريزش به موقع و مناسب نزولات جوي اين پروژه با موفقيت همراه باشد.

پور تیموری در پایان گفت :  عمليات مذكور با استفاده از اعتبارات ملي توسط بخش آبخيزداري اين اداره در سنوات گذشته نيز اجرا شده است.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.