شناسه : 5716319
حکایت اسرائیل از زبان جرزالیم پست؛


جرم و جنایت و کشتار و فحشا به پدیده ای روزمره در در جامعه صهیونیستی تبدیل شده است بگونه ای که در چند ماه اخیر دهها مورد قتل در داخل سرزمینهای اشغالی رخ داده است.  فروش دختران  پشت ویترین در اسرائیل فقر و فحشا    این است فرهنگی غربی که برای جایگاه زن ارزش قائل است. به ویترین گذاشتن دختران جوان فروش آنان در زمره کالای مصرفی مثل کیف و کفش… در غرب امروز عده ای شهوت ران باسر دادن شعارهای عوام فریبانه آزادی وبرابری زنان این افراد را ازخانواده های خود جدا کرده انسانیت وشرافت آنهارا نابود نموده ودست آخر در برده داری نوین آنان را پشت ویترین مغازه های شهر در معرض فروش قرار میدهند   به گزارش طنین خاتم به نقل از نافع به نوشته روزنامه صهیونیستی جرز الیم پست در چند ماه گذشته چندین مورد قتل در جامعه صهیونیستی اتفاق افتاده است که تازه ترین این جنایات مربوط به صبح امروز (شنبه) است که در آن، یک جوان صهیونیست به ضرب چاقو از ناحیه سینه زخمی شد. پلیس رژیم صهیونیستی تحقیقات در این باره را آغاز کرده و دوست 16 ساله این جوان در حال حاضر بازداشت شده است. پیشتر نیز روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، نوشت که یهودا وینستین دادستان کل رژیم صهیونیستی نگرانی عمیق خود را نسبت به موج خشونتهای اخیر در سرزمینهای اشغالی اعلام کرده و گفته است که مسئولین در پیدا کردن راه حل برای برقراری تعادل در مبارزه با جرم و جنایت ناموفق بودند. یوهانان دانینو رییس پلیس رژیم صهونیستی نیز در کنفرانسی در ایلیات گفت: افزایش آمار جرم و جنایت نیاز به آژانسهای اجرای قانون را بیشتر برجسته می کند. وی افزود: ما با کمک همدیگر توان بازدارندگی مان را تقویت و آمار جرم و جنایت و فحشا را کاهش خواهیم داد. ناامنی و بی ثباتی، جنایات و کشتار در جامعه صهیونیستی در چند سال گذشته روند صعودی داشته است بگونه ای که بیشتر صهیونیستها از زندگی در سرزمینهای اشغالی احساس امنیت نمی کنند. آمارهای رسمی ای که دستگاه های رژیم صهیونیستی در خصوص چگونگی روابط و تعاملات اجتماعی در داخل بخش های یهودی نشین اسرائیل منتشرمی کنند، بر افزایش پیوسته انواع جرم، مصادیق انحطاط اخلاقی و قانون شکنی تاکید می کند. میزان جرم و جنایت و فحشا در اسرائیل از میانگین وقوع آن در کشورهای غربی که این رژیم همواره ادعای پیروی و الهام گرفتن از دمکراسی حاکم بر این کشورها را دارد ، بیشتر است . فهرست جرم هایی که در اسرائیل رخ می دهد، شامل هرچیزی که در مخیله بگنجد یا نگنجد می شود ؛ آنچه جامعه شناسان به قانون جنگل نسبت می دهند : حاکمیت باندهای خرابکاری و جنایت سازمان یافته بر تمام محلات شهرها که کینه و دشمنی و رقابت های مرگ آور وتجاوز در آنها معمول است، شبکه های تجارت مواد مخدر و هروئین، رواج فحشاء، حملات و سرقت های مسلحانه، خشونت فردی و گروهی در میان جوانان در خیابان ها و مدارس و اعضای خانواده ها و... دو سال پیش ریوین رولین رئیس کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پس از آن که جامعه به توحش گراییده ، جرم در کشور به یک مشکل استراتژیکی تبدیل شده است . وی رو به نمایندگان کرد و پرسید: آیا می دانید مردم پول می دهند تا از حمایت ما برخوردار شوند ؟ این دیگر یک مد و شیوه زندگی شده است...!

جرم و جنایت و کشتار و فحشا به پدیده ای روزمره در در جامعه صهیونیستی تبدیل شده است بگونه ای که در چند ماه اخیر دهها مورد قتل در داخل سرزمینهای اشغالی رخ داده است.

 فروش دختران  پشت ویترین در اسرائیل فقر و فحشا

   این است فرهنگی غربی که برای جایگاه زن ارزش قائل است. به ویترین گذاشتن دختران جوان فروش آنان در زمره کالای مصرفی مثل کیف و کفش… در غرب امروز عده ای شهوت ران باسر دادن شعارهای عوام فریبانه آزادی وبرابری زنان این افراد را ازخانواده های خود جدا کرده انسانیت وشرافت آنهارا نابود نموده ودست آخر در برده داری نوین آنان را پشت ویترین مغازه های شهر در معرض فروش قرار میدهند

  به گزارش طنین خاتم به نقل از نافع به نوشته روزنامه صهیونیستی جرز الیم پست در چند ماه گذشته چندین مورد قتل در جامعه صهیونیستی اتفاق افتاده است که تازه ترین این جنایات مربوط به صبح امروز (شنبه) است که در آن، یک جوان صهیونیست به ضرب چاقو از ناحیه سینه زخمی شد. پلیس رژیم صهیونیستی تحقیقات در این باره را آغاز کرده و دوست 16 ساله این جوان در حال حاضر بازداشت شده است.

پیشتر نیز روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، نوشت که یهودا وینستین دادستان کل رژیم صهیونیستی نگرانی عمیق خود را نسبت به موج خشونتهای اخیر در سرزمینهای اشغالی اعلام کرده و گفته است که مسئولین در پیدا کردن راه حل برای برقراری تعادل در مبارزه با جرم و جنایت ناموفق بودند.

یوهانان دانینو رییس پلیس رژیم صهونیستی نیز در کنفرانسی در ایلیات گفت: افزایش آمار جرم و جنایت نیاز به آژانسهای اجرای قانون را بیشتر برجسته می کند.

وی افزود: ما با کمک همدیگر توان بازدارندگی مان را تقویت و آمار جرم و جنایت و فحشا را کاهش خواهیم داد.

ناامنی و بی ثباتی، جنایات و کشتار در جامعه صهیونیستی در چند سال گذشته روند صعودی داشته است بگونه ای که بیشتر صهیونیستها از زندگی در سرزمینهای اشغالی احساس امنیت نمی کنند.

آمارهای رسمی ای که دستگاه های رژیم صهیونیستی در خصوص چگونگی روابط و تعاملات اجتماعی در داخل بخش های یهودی نشین اسرائیل منتشرمی کنند، بر افزایش پیوسته انواع جرم، مصادیق انحطاط اخلاقی و قانون شکنی تاکید می کند. میزان جرم و جنایت و فحشا در اسرائیل از میانگین وقوع آن در کشورهای غربی که این رژیم همواره ادعای پیروی و الهام گرفتن از دمکراسی حاکم بر این کشورها را دارد ، بیشتر است .

فهرست جرم هایی که در اسرائیل رخ می دهد، شامل هرچیزی که در مخیله بگنجد یا نگنجد می شود ؛ آنچه جامعه شناسان به قانون جنگل نسبت می دهند : حاکمیت باندهای خرابکاری و جنایت سازمان یافته بر تمام محلات شهرها که کینه و دشمنی و رقابت های مرگ آور وتجاوز در آنها معمول است، شبکه های تجارت مواد مخدر و هروئین، رواج فحشاء، حملات و سرقت های مسلحانه، خشونت فردی و گروهی در میان جوانان در خیابان ها و مدارس و اعضای خانواده ها و...

دو سال پیش ریوین رولین رئیس کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پس از آن که جامعه به توحش گراییده ، جرم در کشور به یک مشکل استراتژیکی تبدیل شده است . وی رو به نمایندگان کرد و پرسید: آیا می دانید مردم پول می دهند تا از حمایت ما برخوردار شوند ؟ این دیگر یک مد و شیوه زندگی شده است...!
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.