شناسه : 10088854
با اعتباری بالغ بر 250000000 ریال ؛

عملیات بیولوژیک و بیومکانیک بورئیه خوانسار- چنارناز اجرایی شد


عملیات بیولوژیک و بیومکانیک بورئیه خوانسار و چنارناز شهرستان خاتم با اعتباری بالغ بر 250000000 ریال اجرایی شد .

به گزارش طنین خاتم، اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک حوزه بورئیه خوانسار - چنار ناز به مساحت 350 هکتار شامل کپه کاری ، بذرپاشی و ایجاد چاله فلس به منظور ایجاد اشتغال و ازدیاد پوشش گیاهی و استحصال روان آب ها با اعتباری بالغ بر 250000000 ریال از محل اعتبارات ملی توسعه اداره آبخیزداری شهرستان انجام شد  .

این طرح با همکاری اهالی بومی منطقه به منظور حفاظت از عرصه های کشت شده در آینده اجرا شد .

 


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.