شناسه : 10616070
طنین خاتم گزارش می دهد ؛

شهرستان خاتم سفید پوش شد / بیشترین میزان بارش برف روستای کرخنگان


اولين بارش برف در سال جاري در شهرستان خاتم به زمين نشست و چهره اين شهرستان را زمستاني و برفي كرد.

به گزارش طنین خاتم همزمان با روز هواي پاك بارش برف و باران به كليه مناطق شهرستان هوائي پاك هديه داد وباعث خوشحالي اهالي پويژه كشاورزان و دامداران شد.

باتوجه به گزارش هاي دريافتي ارتفاع برف در بعضي از مناطق كوهستاني و مرتفع به بيش از 30 سانتي متر رسيده است كه سالي پربار را نويد مي دهد.

اين بارندگي ها در شهر هرات از مجموع برف و باران ميزان23  ميليمتر گزارش شده است و از ساير مناطق نيز بيشترين ميزان بارش با 20 سانتي متر برف منطقه روستاي كرخنگان بوده است./.


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.