شناسه : 5715803


برگزاري نشست هايي با موضوع سوريه بدون حضور ايران بي اثر است و اين در حالي است كه اپوزيسيون حكومت بشار اسد نيز هر روز از فضاي داخلي سوريه بيشتر دور مي شود. هايكو ويمن متخصص امور سوريه در مؤسسه علم و سياست برلين درباره نشست هايي نظير نشست ژنو معتقد است: ايران در نشست ژنو غايب بود. ممكن است برخي بگويند موضوع به آنها ربطي نداشت اما متقابلا برخي ديگر مي گويند پس روسيه در اين نشست چه مي كرد. ايران بازيگر مهم منطقه اي است و منافعي در سوريه دارد. در نتيجه من فكر مي كنم آنچه در نشست ژنو رخ داد، ربطي به وضعيت داخل سوريه ندارد. چرا كه تنها چيزي كه رخ مي دهد، تكرار همان طرح ها و برنامه ها و بيانيه هاست، بدون اين كه كسي يك راهكار عملي براي اجراي اين طرح ها داشته باشد. وي در گفت وگو با يكي از رسانه هاي ضد انقلاب تصريح كرد: اگر شما فعاليت اپوزيسيون سوريه را دنبال كنيد، تحركاتشان و مطالبي كه مي نويسند و در فضاي مجازي منتشر مي كنند، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه شوراي ملي سوريه و كلاً سوري هاي در تبعيد، هر روز بيشتر از فضاي داخلي سوريه دور مي شوند و تا حدي بي ربط عمل مي كنند. همه اين تلاش ها براي تشكيل ائتلاف يا انتخاب رئيس بعدي شوراي ملي سوريه، تقريبا هيچ ارتباطي با آنچه كه در سوريه مي گذرد ندارد. آنچه در سوريه رخ مي دهد برمبناي سرعت گرفتن حركت هاي نظامي است و به نظر من آنچه در استانبول يا قاهره رخ مي دهد آنچنان براي مردم در داخل سوريه اهميت ندارد. تحليلگر موسسه علم و سياست برلين همچنين با تاكيد بر نقش ويژه ايران اظهار داشت: يكي از مسائلي كه وجود دارد اين است كه سوريه بخشي از يك تنش بزرگتر ميان ايران و قدرت هاي غربي است. و در كنار ايران دو قدرت بزرگ چين و روسيه را هم مي بينيد. از سوي ديگر آمريكا و اروپايي ها را مي بينيم كه نگران وضعيت ايران هستند و همچنين به امنيت اسرائيل فكر مي كنند و در نتيجه رقابتي را بين چندين قدرت جهاني شاهديم كه درباره نظم جهاني با هم رقابت مي كنند. اما رقابت هاي ديگري هم وجود دارد. مثلا بين ايران و عربستان سعودي، كه آن را با موضوعات اقليت ها و مذاهب در ارتباط مي دانند اما در اصل رقابتي استراتژيك است. در نتيجه در ميان همه اين تنش ها و رقابت ها، ما در سوريه شاهد يك جنگ نيابتي هستيم كه ممكن است براي مدت زيادي هم ادامه پيدا كند. يادآور مي شود روز گذشته كوفي عنان فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه با اعلام شكست نشست هاي اخير درباره بحران اين كشور اعلام كرد ايران حتما بايد به نشست هاي آتي ملحق شود.

برگزاري نشست هايي با موضوع سوريه بدون حضور ايران بي اثر است و اين در حالي است كه اپوزيسيون حكومت بشار اسد نيز هر روز از فضاي داخلي سوريه بيشتر دور مي شود. هايكو ويمن متخصص امور سوريه در مؤسسه علم و سياست برلين درباره نشست هايي نظير نشست ژنو معتقد است: ايران در نشست ژنو غايب بود. ممكن است برخي بگويند موضوع به آنها ربطي نداشت اما متقابلا برخي ديگر مي گويند پس روسيه در اين نشست چه مي كرد. ايران بازيگر مهم منطقه اي است و منافعي در سوريه دارد. در نتيجه من فكر مي كنم آنچه در نشست ژنو رخ داد، ربطي به وضعيت داخل سوريه ندارد. چرا كه تنها چيزي كه رخ مي دهد، تكرار همان طرح ها و برنامه ها و بيانيه هاست، بدون اين كه كسي يك راهكار عملي براي اجراي اين طرح ها داشته باشد. وي در گفت وگو با يكي از رسانه هاي ضد انقلاب تصريح كرد: اگر شما فعاليت اپوزيسيون سوريه را دنبال كنيد، تحركاتشان و مطالبي كه مي نويسند و در فضاي مجازي منتشر مي كنند، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه شوراي ملي سوريه و كلاً سوري هاي در تبعيد، هر روز بيشتر از فضاي داخلي سوريه دور مي شوند و تا حدي بي ربط عمل مي كنند. همه اين تلاش ها براي تشكيل ائتلاف يا انتخاب رئيس بعدي شوراي ملي سوريه، تقريبا هيچ ارتباطي با آنچه كه در سوريه مي گذرد ندارد. آنچه در سوريه رخ مي دهد برمبناي سرعت گرفتن حركت هاي نظامي است و به نظر من آنچه در استانبول يا قاهره رخ مي دهد آنچنان براي مردم در داخل سوريه اهميت ندارد. تحليلگر موسسه علم و سياست برلين همچنين با تاكيد بر نقش ويژه ايران اظهار داشت: يكي از مسائلي كه وجود دارد اين است كه سوريه بخشي از يك تنش بزرگتر ميان ايران و قدرت هاي غربي است. و در كنار ايران دو قدرت بزرگ چين و روسيه را هم مي بينيد. از سوي ديگر آمريكا و اروپايي ها را مي بينيم كه نگران وضعيت ايران هستند و همچنين به امنيت اسرائيل فكر مي كنند و در نتيجه رقابتي را بين چندين قدرت جهاني شاهديم كه درباره نظم جهاني با هم رقابت مي كنند. اما رقابت هاي ديگري هم وجود دارد. مثلا بين ايران و عربستان سعودي، كه آن را با موضوعات اقليت ها و مذاهب در ارتباط مي دانند اما در اصل رقابتي استراتژيك است. در نتيجه در ميان همه اين تنش ها و رقابت ها، ما در سوريه شاهد يك جنگ نيابتي هستيم كه ممكن است براي مدت زيادي هم ادامه پيدا كند. يادآور مي شود روز گذشته كوفي عنان فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه با اعلام شكست نشست هاي اخير درباره بحران اين كشور اعلام كرد ايران حتما بايد به نشست هاي آتي ملحق شود.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.