شناسه : 13134187
یادداشت ؛

روابط عمومی ها بازوی فکری مدیریت


روابط عمومی تبیین گر که فقط اوضاع و احوال جاری را روایت می کند مطلوب وزیبنده ی سازمان ها و خواسته های امروز مردم در عصر ارتباطات نیست.

طنین خاتم؛ امروزه در دنیا اصل علم ارتباطات یک امر اجتناب ناپذیر است .اگر در گذشته رمز موفقیت هر انسانی بستگی به ضریب هوشی داشت اما امروز صحبت از آن است که تنها ۲۵ در صد موفقیت به ضریب هوشی و ۷۵ در صد مربوط به ارتباطات انسان ها است. یک فعال روابط عمومی باید از قدرت تحلیل مناسبی برخوردار باشد.

روابط عمومی تبیین گر که فقط اوضاع و احوال جاری را روایت می کند مطلوب وزیبنده ی سازمان ها و خواسته های امروز مردم در عصر ارتباطات نیست. بهترین روابط عمومی، روابط عمومی تحلیل گرا است که ضمن پویایی و خلاقیت دارای پیشگام بوده و از قدرت تحلیل مناسب برخوردار است و در شرایط نیاز امکان عکس العمل و اقدام مناسب را دارد.

روابط عمومی ها بازوی فکری مدیریت دستگاه ها هستند و باید راهکار هایی را برای پیشرفت و موفقیت دستگاه ها ارائه دهند. تنها هدف روابط عمومی های ایجاد حساسیت برای دستگاه های متولی و مردم جامعه است. لذا باید توانمند ترین، پرانرژی و پرنشاط ترین همکاران در حوزه های مختلف به عنوان مسئول و یا رابط روابط عمومی در ادارات و دستگاه های متولی  بهره ببرند.

ناگفته نماند که امروزه عصر ارتباطات روز به روز در حال پیشرفت است و وجود چنین تشکیلاتی آن هم در سطحی متعالی و برخوردار از روش های پیشرفته و البته الکترونیک برای ارتباط و اطلاع رسانی، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.

پیگیری مطالبات و برقراری ارتباط نزدیک، متین و موثر بین مدیران و افراد جامعه، انتشار اخبار و اطلاعات به روز شده درون سازمانی در سطح جامعه و انعکاس مطالبات برون سازمانی به مدیران ذیربط از اهداف بارز روابط عمومی و اطلاع رسانی است.

 روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارد و به همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده برای ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

در عصري که ما در آن بسر مي بريم ، روابط عمومي به عنوان يک جريان هميشه پويا در عرصه جهاني مي تواند نگاه جامعه و به ويژه مسوولان را به خود معطوف کند . نگاهي که بعضاً نيازمند توجه است و چشم پوشي از آن قابل اغماض نيست چرا که به حاشيه بردن روابط عمومي در سازمان مي تواند براي يک سازمان تبعات ناگواري داشته باشد.

 

نویسنده: غلامرضا عطایی


رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 1.0 stars out of 5.