شناسه : 14593218
در ادامه تغییرات مدیریتی ؛

دکتر موسوی به ریاست بیمارستان آیت الله خاتمی هرات منصوب شد


با حضور مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی ، معاون فرماندار خاتم ، رئیس شبکه بهداشت، مدیر و رئیس بیمارستان آیت الله خاتمی شهر هرات تودیع شدند.

با حضور دکتر حسین زارع مدیردرمان دانشگاه علوم پزشکی ، محمودی معاون فرماندار خاتم ، دکتر موسوی رئیس شبکه بهداشت، مدیر و رئیس بیمارستان آیت الله خاتمی شهر هرات تودیع شدند.

به گزارش طنین خاتم، دکترسید علی اکبر موسوی با حفظ سمت ریاست شبکه بهداشت خاتم به مدت یکسال بعنوان ریاست بیمارستان آیت الله خاتمی هرات منصوب و همچنین اکبر تقی زاده مدیر این بیمارستان نیز تودیع و ابوالفضل احمدی نسب کارشناسی پرستاری به مدیریت بیمارستان منصوب شد.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.