شناسه : 10869484
تبیین پیام رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی/قسمت چهارم

دقت کم نظیر رهبری در گزینش مفاهیم کلیدی و نمادهای کلامی


با تدبر در نامه رهبر فرزانه انقلاب، به دقت عمیق ایشان در گزینش واژگان کلیدی برای نگارش پی می بریم. همان طور که می دانیم فضای ذهنی و فکری مخاطبان غربی با فضای مخاطبان داخلی یکسان نیست و گزینش واژگان کاملا منطبق بر جامعه هدف و بسیار سنجیده بوده است.

طنین خاتم؛ با تدبر در نامه رهبر فرزانه انقلاب، به دقت عمیق ایشان در گزینش واژگان کلیدی برای نگارش پی می بریم. همان طور که می دانیم فضای ذهنی و فکری مخاطبان غربی با فضای مخاطبان داخلی یکسان نیست و گزینش واژگان کاملا منطبق بر جامعه هدف و بسیار سنجیده بوده است.

به طور مثال استفاده رهبری از کلید واژه «فرهنگ و اندیشه اسلامی» بسیار متناسب بوده است و عامدانه از استعمال الفاظی چون «اسلام گرایی»، «اسلام سیاسی» و یا «ایدئولوژی اسلامی» پرهیز شده است. لفظ ایدئولوژی در غرب بار معنایی مثبتی ندارد.مخاطب نامه رهبری، جوانان اروپایی و آمریکایی هستند و در فضای روشنفکری غرب الفاظ و ترم های سیاسی از اسلام ممدوح و پرجاذبه نیست.

برای غربی ها این گونه بازنمایی شده است که اسلام سیاسی یک جریان منحرف ایدئولوژیک است و متاسفانه اسلام گرایی را با فاشیسم و نازیسم و ترکیبات دیگر از «ایسم ها» مقایسه و تحلیل می نمایند. برای شهروندان غربی شناخت جنبه های اندیشه ای و فرهنگی اسلام بسیار پر جاذبه تر و مفید تر است. اگر مطالعات از منابع دست اول انجام گیرد شهروندان غربی هم به درهم تنیدگی وجوه فرهنگی و سیاسی اسلام پی خواهند برد.در همین راستا پرسش رهبر فرزانه انقلاب که « آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین تمدّن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟» بسیار مهم است.

دستگاه های متولی سیاست خارجی باید «دیپلماسی ترویج مشاهیر اسلامی» را در دستور کار خود قرار دهند. تمدن های بزرگ را انسان های بزرگ می سازند و تمدن اسلامی ما مدیون دانشمندان، علما و بزرگان است.در این راستا می توان از ظرفیت های سازمان های بین المللی برای معرفی زندگی برخی از این شخصیت های تاریخ‌ساز استفاده نمود.

به طور مثال سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از سال 1965 برنامه‌ی ثبت‌سده و هزاره‌ی مشاهیر و رویدادهای فرهنگی و علمی کشورها را آغاز کرده است. یونسکو هر دو سال یک‌بار در آستانه‌ی برگزاری کنفرانس عمومی از کلیه‌ی کشورهای عضو و اعضای وابسته می‌خواهد تا سده یا هزاره‌ی شخصیت‌های فرهنگی، علمی و هنری (تولد، درگذشت، فعالیت‌ها) و رویداد‌های فرهنگی، علمی و هنری (تاریخ وقوع) را که با دوره‌ی دوساله‌ی آینده‌ی سازمان انطباق دارد، برای ثبت در فهرست یونسکو پیشنهاد کنند.

در سال های گذشته کشورمان از این طریق برای معرفی مشاهیر و مفاخر اسلامی اقدام کرده است. استراتژی نهفته در نامه اخیر رهبری نشان می دهد این گونه کارها باید با توجه مضاعفی ادامه و گسترش یابد. نکته دیگری که در دیپلماسی ترویج مشاهیر وجود دارد زمینه سازی این اقدامات برای شناساندن وجود نورانی پیامبر اعظم، حضرت محمد(ص) به جهانیان است. شناسایی مفاخر علمی تمدن اسلامی مکمل و مقدمه شناسایی پیامبر(ص) است.

 

عدد 11 نمادی از اسلام هراسی

عدم اشاره رهبر فرزانه انقلاب از حادثه 11 سپتامبر از جهات مختلف درس آموز است. اولا همانطوری که قبلا بحث گردید مبدا اسلام هراسی معاصر فروپاشی شوروی است و نه 11 سپتامبر. سیاست غربی«در جستجوی دشمن» و «دیگر سازی» و « دیگر ستیزی» برای پرکردن خلا ناشی از فروپاشی بلوک شرق، اسلام را برای دشمنی انتخاب نمود.

از طرف دیگر آن قدر در پس حادثه مشکوک 11 سپتامبر جوسازی و مسئله سازی از طرفی غربی ها انجام شده است که حتی عدد 11 را می توان کلیشه و نماد اسلام هراسی غربی دانست. لفاظی های صورت گرفته در باره جنگ تمدن ها بسیار متاثر از 11 ستامبر بود.عدم توجه به 11 سپتامبر یک تغافل هوشمندانه است. برخی واژه ها و حتی برخی اعداد باردار هستند و توسط یک معنی و یا دلالت سیاسی خاص به تصرف درآمده اند.

جالب است توجه نماییم غربی ها به شدت در این حوزه سنجیده عمل می کنند و «نمادها ی کلامی  و عددی» مورد استفاده ما را تعمدا تغییر می دهند. به طور مثال در محاورات صهیونیست ها به جنگ 22 روزه جنگ 24 روزه گفته می شود .

هم چنین صهیونیست ها تعمد دارند از لفظ جنگ 33 روزه استفاده نکنند. در متون انگلیسی مرتبط با فتنه 8 ماهه سال 88 نوشته شده توسط موسسات جنگ نرم غربی، تعمدا از تعبیر «اغتشاشات 9 ماهه» استفاده می شود. تامل در این موارد نشان میدهد می توان با هوشمندی از بازی کردن در زمین حریف اجتناب نمود. نامه رهبر معظم انقلاب در عین رعایت این ریزه کاری های حساب شده، از لحاظ معنا و شاکله کلی نیز پیام حساب شده و سنجیده ای را منتشر نموده است. 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.