شناسه : 36195629
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم:


رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم گفت:در پی بارشهای مطلوب اخیر چاله های کشت مناطق جنگلکاری شهرستان خاتم آبگیری شد.

محمود نقیبی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم در گفتگو با خبرنگار طنین خاتم با اعلام این خبر اظهار داشت: درپی بارش رحمت الهی دهه پایانی بهمن ماه سالجاری وبا توجه به حجم بارشها بخش زیادی ازچالهای کشت نهالکاری مناطق جنگلی درمحدوده طرح صیانت ازجنگلهای زاگرس، مرکز و جنوب ایران در شهرستان خاتم آبگیری شد.

نقیبی گفت: این موضوع علاوه برپایداری استقرار نهالهای سنواتی برتغذیه وتقویت منابع آب زیرزمینی دشت تاثیربسزایی داشته و زمینه صرفه جویی هزینه های آبیاری فراهم خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم خاطر نشان کرد: طی سنوات گذشته در شهرستان خاتم بالغ  بر1000 هکتار ازعرصه های مستعد جنگل کاری در قالب طرحهای  مختلف از جمله طرح صیانت  نهالکاری  شده و تداوم بارشها  ازاساسی ترین نیاز پایداری پروژه مذکور می باشد.

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.