شناسه : 13177023
بازخوانی فرازهای از وصیت نامه امام خمینی (ره) در حوزه های مختلف

جنگ نرم در وصیت نامه امام خمینی (ره)


موضوع جنگ نرم یکی از وجوه مورد تاکید اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در حفظ و پایداری از نهال انقلاب اسلامی محسوب می شود

به گزارش طنین خاتم،موضوع جنگ نرم یکی از وجوه مورد تاکید اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در حفظ و پایداری از نهال انقلاب اسلامی محسوب می شود.اهمیت و ضرورت این مساله در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تاحدی است که ایشان در همان ابتدای وصیت نامه خویش می فرمایند:
«اینك كه به توفیق و تأیید خداوند، جمهورى اسلامى با دست تواناى ملت متعهد پایه ریزى شده و آنچه در این حكومت اسلامى مطرح است اسلام و احكام مترقّى آن است، بر ملت عظیم الشأن ایران است كه در تحقق محتواى آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، كه انبیاء عظام از آدم علیه السلام تا خاتم النبیین صلى اللّه علیه و آله وسلم در راه آن كوشش و فداكارى جان فرسا نموده اند و هیچ مانعى آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته ...».
ایشان همواره رمز بقاء انقلاب اسلامى را ملت و وحدت کلمه می دانستند و در این زمینه فرمودند:
« بى تردید رمز بقاء انقلاب اسلامى همان رمز پیروزى است و رمز پیروزى را ملت مى داند و نسل هاى آینده در تاریخ خواهند خواند كه دو ركن اصلى آن انگیزه الهى و مقصد عالى حكومت اسلامى و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براى همان انگیزه و مقصد. اینجانب به همه نسل هاى حاضر و آینده وصیّت مى كنم كه اگر بخواهید اسلام و حكومت اللّه برقرار باشد، و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از كشورتان قطع شود این انگیزه الهى را كه خداوند تعالى در قرآن كریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید ...».
بنابراین، قدرت نرم جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی(ره)، 2 بخش است:
انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و وحدت کلمه آحاد ملت
این دو بعد در واقع همان عبارت وزین جمهوری اسلامی است که کلمه جمهوری اشاره دارد به آحاد ملت که به شرط انسجام و وحدت، یکی از ارکان استواری و پیروزی مداوم نظام را فراهم می آورند. در عین حال کلمه اسلامی نیز اشاره دارد به محتوای الهی و اسلامی نظام که رکن دیگر استواری است و حضرت روح الله(ره)در ابتدای وصیت نامه خویش، اسلامیت را هم با حدیث گرانبهای ثقلین تعریف می نماید.
قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله:
« انّى تارك فیكم الثقلین كتاب اللّه و عترتى أهل بیتى فانّهما لن یفترقا حتى یردا علىّ الحوض».
بنابراین اسلامیت اسلام ناب محمدی(ص)، مبتنی بر قرآن- و اهل بیت(ع) است.

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تعریف اسلام و حکومت اسلامی می فرمایند:
« اسلام و حكومت اسلامى پدیده الهى است ... و مكتبى است كه برخلاف مكتبهاى غیر توحیدى در تمام شئون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشیده است.آنچنان که در کلام حضرت روح الله(ره)مشهود است، اسلام قدرت مقابله با همه مظاهر استبداد و استکبار را داراست و در عین حال هیچ فاصله ای میان سیاست و دیانت آن وجود ندارد.حضرت امام خمینی(ره) تهدیدات نرم اساسی انقلاب اسلامی را در نفی و فراموشی هدف و تفرقه می داند.بگونه ای که ایشان در وصیت نامه خویش فرموده اند:
« تفرقه و اختلاف در مقابل انگیزه عالى حكومت اسلامى و وحدت كلمه، قرار دارد»
آنچنانکه در کلام امام (ره)مشاهده می شود، تهدید نرم انقلاب اسلامی دارای منشأ درونی و بیرونی است. غفلت و فراموشی غالباً درونی است، و تفرقه و از بین بردن انسجام و وحدت کلمه از طریق بوق های تبلیغاتی و شایعات و .... منشأ بیرونی دارد.
در واقع این همان تعریفی است که جوزف نای اندیشمند غربی از تهدید نرم ارائه می دهد. او می گوید: تهدید نرم عبارت است از: «استفاده یک کشور از قدرت نرم برای دستکاری افکار عمومی کشور آماج و تغییر ترجیحات، نگرش‌ها و رفتارهای سیاسی آنان‌»
با توجه به تعریف وی و با عنایت به کلمات گهر بار امام خمینی(ره)، قدرت نرم نظام سلطه عبارت است از: رسانه ها، تبلیغات، نفوذ و تأثیرگذاری بر سایر ملتها و مسلمانان، بهره برداری از بعضی عوامل ناآگاه یا خودفروخته و شیفته آمریکا در داخل کشور، و توان بهره برداری ناصحیح از قدرت برجسته علمی و ... .

هدف اصلی دشمن در راه اندازی جنگ نرم چیست؟
حضرت امام خمینی(ره)مهمترین هدف دشمن در جنگ نرم را، هجوم به اسلام عزیز و قرآن کریم می داند. نکته جالب اینکه حضرت امام (ره) سلاح دشمن در تهدید اسلام ناب و قرآن را، استفاده از منحرفین و تمسک به ظاهر قرآن می داند، تعبیر ایشان این است که دشمن از قرآن بر علیه قرآن استفاده می نماید.
ایشان در بخشی از وصیت نامه خویش می فرمایند:
«خود خواهان و طاغوتیان قرآن كریم را وسیله اى كردند براى حكومتهاى ضد قرآنى ... در حقیقت قرآن را كه براى بشریت تا ورود به- کوثر - بزرگترین دستور زندگانى مادّى و معنوى بود و است، از صحنه خارج كردند و بر حكومت عدل الهى كه یكى از آرمانهاى این كتاب مقدّس بوده و هست خط بطلان كشیدند و انحراف از دین خدا و كتاب و سنت الهى را پایه گذارى كردند تا كار به جایى رسید كه قلم از شرح آن شرمسار است».
امام (ره) یکی از راهها و برنامه های اجرایی دشمن برای مقابله با اسلام و قرآن در جنگ نرم را از طریق روشنفکرمآبان خودفروخته ذکر می کنند.
وی در این باره در وصیت نامه الهی و سیاسی خود فرموده اند:
« اینكه احكام اسلام كه هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمى تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند یا آنكه اسلام یك دین ارتجاعى است و با هر نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمى شود كشورها از تمدن جهانى و مظاهر آن كناره گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه، شعار روشنفکرمآبان خودفروخته است»
البته ایشان درباره متحجرین خشک مغز و متعصب که از اسلام فقط به ظاهر و پوسته آن گرایش پیدا کرده اند نیز هشدار می دادند.روشن است که نتیجه هر دوی این روش ها، برتری و تفوق نظام سلطه و طاغوت بر همه جهانیان و مقدرات مسلمین خواهد بود.

امام خمینی(ره) همچنین از خودبیگانگی فرهنگی را به عنوان یکی از غم انگیزترین مسائل در جنگ نرم مورد تأکید قرار می دهند، آنجا که می فرمایند:« از جمله نقشه ها كه مع الا سف تأثیر بزرگى در كشورها و كشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادى به جا مانده، بیگانه نمودن كشورهاى استعمارزده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است. به طورى كه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگى به یكى از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفى نمودند. و قصه این امر غم انگیز طولانى و ضربه هایى كه از آن خورده و اكنون نیز مى خوریم كشنده و كوبنده است».
در وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ره)، عرصه ها و بازیگران فعال نظام سلطه خصوصاً شیطان بزرگ در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی، بر شمرده شده است که توجه به آنها در هر زمانی، نقاط عملیاتی دشمن را در جنگ نرم برای ما آشکار می سازد.
ایشان در این زمینه فرموده اند:
« نقشه آن است كه جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاى خودى منحرف كنند و به سوى شرق یا غرب بكشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت كشورها حكومت دهند تا به دست آنها هرچه مى خواهند انجام دهند. اینان كشور را به غارت زدگى و غرب زدگى بكشانند».بنابراین مراکز آموزشی و تعلیم تربیت (مدارس و دانشگاهها) مهمترین محیط مورد توجه دشمن است.
ایشان در این زمینه فرموده اند:
« یكى از راههاى با اهمیت براى مقصد شوم دشمن و خطرناك براى اسلام و حوزه هاى اسلامى، نفوذ دادن افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاى علمیّه؛ است؛ كه خطر بزرگ كوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافى است و خطر بسیار عظیم آن در درازمدت به مقامات بالا رسیدن یك یا چند نفر شیّاد كه با آگاهى بر علوم اسلامى و جازدن خود در بین توده ها و قشرهاى مردم پاكدل و علاقه مند نمودن آنان به خویش و ضربه مهلك زدن به حوزه هاى اسلامى و اسلام عزیز و كشور در موقع مناسب مى باشد. توصیه اینجانب آن است كه نسل حاضر و آینده غفلت نكنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامى پیوند دوستى و تفاهم را محكمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه هاى دشمن غدّار غافل نباشند و به مجرد آنكه فرد یا افرادى را دیدند كه با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افكند او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر تأثیر نكرد از او روگردان شوند و او را به انزوا كشانند ».

امام رضوان الله علیه در فرازی دیگر از وصیت نامه ی الهی و سیاسی خود رادیو و تلویزیون، سینما و هنر را نیز از جمله دیگر ابزارهای جنگ نرم عنوان می کردند و در اینباره می فرمودند:
« رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئاترها از ابزارهاى مؤ ثّر تباهى و تخدیر ملتها، خصوصا نسل جوان بوده است. در این صدسال اخیر به ویژه نیمه دوم آن چه نقشه هاى بزرگى از این ابزار چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت خدمتگزار و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق كشیده شد ... فیلمهاى تلویزیون از فرآورده هاى غرب یا شرق بود كه طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادى زندگى و كار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوى بى خبرى از خویش و شخصیت خود و یا بدبینى و بدگمانى به همه چیز خود و كشور خود حتى فرهنگ و ادب و مآثر پرارزشى كه بسیارى از آن با دست خیانتكار سودجویان، به كتابخانه ها و موزه هاى غرب و شرق منتقل گردیده است. مجله ها با مقاله ها و عكسهاى افتضاح بار و اسف انگیز و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضد فرهنگى خویش و ضد اسلامى با افتخار، مردم به ویژه طبقه جوان مؤثّر را به سوى غرب یا شرق هدایت مى كردند».
با توجه به در ک بالای حضرت امام از جنگ پنهان و نرم دشمن، می توان نتیجه گرفت که وجود نازنین حضرت روح الله(ره) خود یکی از مهمترین عناصر قدرت نظام حمهوری اسلامی ایران است، تا آنجا که مقام معظم رهبری می فرمایند: « این انقلاب بی نام خمینی(ره)در هیچ جای جهان شناخته شده نیست».

بی تردید در عصری که نظام سلطه جهان را به سمت تفکر لیبرالی سوق می داد و همه جهان را آماده پذیرش تنها واقعیت مطلوب خود (پذیرش اقتدار و کدخدایی آمریکا و قدرتهای غربی) می نمود، ناگهان در قلب جهان، انقلابی رخ داد که با هیچ کدام از معیارهای مادی نظام لیبرال که قائل به پایان تاریخ بود، هماهنگ نبود.
این انقلاب در ساختارهای خود، در محتوای خود، در مقاصد و اهداف خود و ... هیچ سنخیتی با شرق ملحد و غرب کافر نداشت.
تأکید خمینی کبیر(ره) بر محورهای اسلام ناب و وحدت کلمه، چنان جوششی را برانگیخت که در تاریخ نظیرش را تنها در انقلاب پیامبران الهی می توان پیدا نمود.
بی شک در عصر سلاحها و تجهیزات مدرن نظامی، کلاهکهای هسته ای، پیمان های نظامی منطقه ای و حتی در عصر جنگ سرد؛ پیروزی و کسب استقلال ملتی حقیقتاً تحت سلطه، بدون اتکاء به قدرتهای مادی، نشانگر وجود قدرتی ماوراء قدرتهای مادی، نظامی، اقتصادی و سیاسی بود.
بی شک پیدا کردن مبدع مفهوم قدرت نرم و فرمانده جنگی با عنوان جنگ نرم، در جغرافیای ایران اسلامی قابل دستیابی است، و آن کسی نیست جز وجود امام خمینی(ره)، و طبیعتاً سربازان این جنگ نرم هم عموم ملت ایران اسلامی بودند.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.