شناسه : 32460202
یادداشت/


برگزاری جلسات بین مسولین و مردم و به خصوص نخبگان و دغدغه مندان همیشه کار موثر و مفیدی بوده است.همیشه با برگزاری چنین جلساتی مسولین با دغدغه های نخبگان و جوانان بیشتر آشنا میشوند.

طنین خاتم؛ برگزاری جلسات بین مسولین و مردم و به خصوص نخبگان و دغدغه مندان همیشه کار موثر و مفیدی بوده است.همیشه با برگزاری چنین جلساتی مسولین با دغدغه های نخبگان و جوانان بیشتر آشنا میشوند.حرف ها و نظرات آنها را میشنوند و به مسائل و مشکلات بیشتر واقف میشوند

البته برچسبی که به هر جلسه میزنند میتواندموضوع را هدایت یا سطح انتظارات و نظرات را تحت الشعاع قرار بدهد.این روزها شاهد برگزاری جلسه فرماندار محترم شهرستان جناب آقای فاضلی با اعضای فعال ستاد رئیس جمهور محترم در شهرستان بوده ایم. جلسه ای که پس از یک روز از جلسه مطلبی در مورد جزئیات این جلسه جایی عنوان نشده است و متاسفانه خلاف انتظار این شائبه را ایجاد می کند که سهم خواهی ها شروع شده و خلاف قانون که فرماندار یک شهرستان فرماندار تک تک اهالی شهرستان می باشند- نه فرماندار گروه خاص یا مناطقی که رای بیشتری به آقای روحانی داده اند.زیرا همانطور که رئیس جمهور محترم فرموده اند ایشان رئیس جمهور تمام مردم ایران هستند- انجام شده است.

به نظر میرسد اگر جزئیاتی از این جلسه مطرح شود و صد البته جلساتی با تمام نخبگان و دغده مندان شهرستان برگزار شود میتواند کمک شایانی به پیشرفت شهرستان نماید.

متاسفانه مشکلی که در شهرستان وجود دارد تمام ادارات افراد را به خودی و غیر خودی تقسیم می کنند و در راه رسیدگی به مشکلات آنها و پیشنهاداتشان ابتدا پیشانی افراد را نگاه میکنند.اگر فرماندار محترم شفاف سازی نمایند میتواند جلوی این روند خطرناک در شهرستان را بگیرد.

قطعا بین افرادی که به اشخاص مختلف در جریان انتخابات رای دادند طبق حقوق شهروندی فرقی وجود ندارد بلکه سلیقه افراد در برخی موضوعات ممکن است متفاوت باشد.

امیدواریم فرماندار محترم برای بر طرف شدن این مشکل یک جلسه وحدت بین اعضاهای فعال ستاد آقای روحانی،رئیسی،میرسلیم و هاشمی طبا برگزار کند که دیگر افراد از این وضع برخورد سلیقه ای توسط نهاد ها و ادارات روبه رو نشوند.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.