شناسه : 5716379
طرح گزینه ها؛


اخبار بدست آمده از جریان های مختلف اصلاح طلبان حکایت از طرح گزینه های مختلف در این جریان حکایت دارد. به گزارش طنین خاتم به نقل از  «محدوده»،در این زمینه شنیده شده به موزات کمرنگ شدن حمایت ها از گزینه کاندیداتوری عارف، مجمع روحانیون مبارز بررسی کاندیداتوری خرازی و بیطرف را در دستور کار خود قرار داده است. سید محمد خاتمی نیز در این زمینه گفته است :یکی از شخصیت های مورد حمایت من کمال خزازی است و تلاش می کنم به هاشمی رفسنجانی ،حمایت از خزازی را پیش ببرم. وی همچنین خرازی را چهره های دانسته که مورد وثوق بیت رهبری نیز می باشد. گفته می شود از دیگر در مجمع روحانیون مبارز بخش دیگری به رهبری مجیدانصاری از کاندیداتوری بیطرف سخن به میان آورده و تصریح می کنند که وی آدم سفیدی بوده و با توجه به این که جزو دانشجویان خط امام (ره) می باشد از رای آوری بالای وی سخن به میان آورده است. در مجموع مجمع روحانیون مبارز تصریح کرده است که باید از 2 گزینه خرازی و بیطرف یکی را انتخاب کرده و سپس منتظر باشیم تا حزب کارگزاران نیز گزینه خود را برای بررسی اعلام نماید. همچنین مجید انصاری در این زمینه گفته است، اگر قرار باشد کارگزاران کار خود را بکند ما هم باید به کار خودمان ادامه بدهیم. وی همچنین با اشاره به تلاش های مهرعلیزاده و کواکبیان برای کاندیداتوری تصریح کرده است که باید از الان عضنفرها را کنترل و مدیریت کنیم. از دیگر سو نیز گفته می شود در حزب کارگزاران نیز اعضای این حزب برای تعیین کاندیدا به دودسته تقسیم شده اند. طیف اصفهانی های این حزب به میدان داری کرباسچی از گزینه محمد نجفی برای کاندیداتوری حمایت کرده و طیف کرمانی ها با همراهی حزب اعتدال و توسعه از کاندیداتوری اسحاق جهانگیری حمایت کرده اند. در این زمینه گفته می شود کرباسچی گفته است،تلاش ما این است که نجفی را به صحنه بیاوریم و اگرمخالفت هایی شد با هاشمی رفسنجانی کارها را در میان گذاشته وبرای حمایت از وی با ایشان رایزنی کنیم.

اخبار بدست آمده از جریان های مختلف اصلاح طلبان حکایت از طرح گزینه های مختلف در این جریان حکایت دارد.
به گزارش طنین خاتم به نقل از  «محدوده»،در این زمینه شنیده شده به موزات کمرنگ شدن حمایت ها از گزینه کاندیداتوری عارف، مجمع روحانیون مبارز بررسی کاندیداتوری خرازی و بیطرف را در دستور کار خود قرار داده است. سید محمد خاتمی نیز در این زمینه گفته است :یکی از شخصیت های مورد حمایت من کمال خزازی است و تلاش می کنم به هاشمی رفسنجانی ،حمایت از خزازی را پیش ببرم. وی همچنین خرازی را چهره های دانسته که مورد وثوق بیت رهبری نیز می باشد. گفته می شود از دیگر در مجمع روحانیون مبارز بخش دیگری به رهبری مجیدانصاری از کاندیداتوری بیطرف سخن به میان آورده و تصریح می کنند که وی آدم سفیدی بوده و با توجه به این که جزو دانشجویان خط امام (ره) می باشد از رای آوری بالای وی سخن به میان آورده است. در مجموع مجمع روحانیون مبارز تصریح کرده است که باید از 2 گزینه خرازی و بیطرف یکی را انتخاب کرده و سپس منتظر باشیم تا حزب کارگزاران نیز گزینه خود را برای بررسی اعلام نماید. همچنین مجید انصاری در این زمینه گفته است، اگر قرار باشد کارگزاران کار خود را بکند ما هم باید به کار خودمان ادامه بدهیم. وی همچنین با اشاره به تلاش های مهرعلیزاده و کواکبیان برای کاندیداتوری تصریح کرده است که باید از الان عضنفرها را کنترل و مدیریت کنیم. از دیگر سو نیز گفته می شود در حزب کارگزاران نیز اعضای این حزب برای تعیین کاندیدا به دودسته تقسیم شده اند. طیف اصفهانی های این حزب به میدان داری کرباسچی از گزینه محمد نجفی برای کاندیداتوری حمایت کرده و طیف کرمانی ها با همراهی حزب اعتدال و توسعه از کاندیداتوری اسحاق جهانگیری حمایت کرده اند. در این زمینه گفته می شود کرباسچی گفته است،تلاش ما این است که نجفی را به صحنه بیاوریم و اگرمخالفت هایی شد با هاشمی رفسنجانی کارها را در میان گذاشته وبرای حمایت از وی با ایشان رایزنی کنیم.رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.