شناسه : 13258833
تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان خاتم/

جای دوستان و همکاران شورای شهر خالی


دیروز در محل فرمانداری خاتم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان خاتم در حالی صورت پذیرفت که جای دوستان و همکاران شورای شهرمان سیار خالی بود.

دیروز در محل فرمانداری خاتم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان خاتم در حالی صورت پذیرفت که جای دوستان و همکاران شورای شهرمان بسیار خالی بود.


به گزارش خبرنگار طنین خاتم ، قاسم محمودی رئیس شورای شهر هرات دیروز در حالی پست سرپرستی اداره ورزش و جوانان خاتم را متقبل شد که گله از کاهش بودجه  داشت .

وی با گرفتن این پست و بدون همراهی و خداحافظی دوستان در این سمت قرار گرفت.


در این مراسم سرپرست جوان سجاد بذرافشان با این سمت خداحافظی کرد و منصب را به رئیس شورای شهر بخشید.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.