شناسه : 5716231
روابط عموممی فرمانداری شهرستان خاتم


كارگاههاي مزاحم شهري موضوعي كه مدتها مسكوت مانده بود با جديت از سوي اتاق در حال پيگيري است.   به گزارش طنین خاتم به نقل از روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ " محمود زارع فتح آباد " دبير اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم گفت : كارگاههاي مزاحم شهري موضوعي كه مدتها مسكوت مانده بود با جديت از سوي اتاق در حال پيگيري است . ايشان با اشاره به جلسه اي كه به همين منظور با موضوع توسعه عمران شهري برگزار گرديده گفت : مقرر شد مدت پانزده روز آينده استعلام محيط زيست انجام و از طريق اداره راه و شهرسازي پيگيري گردد . زارع فتح آباد همچنين اعلام داشت پروژه هاي پيشنهادي شهرداري هرات با اولويت عمران شهري و با حمايت فرمانداري خاتم در سال جاري انجام ميگردد . وي به پروژه هايي همچون ساماندهي ميدان ورودي شهر هرات ، روكش آسفالت معابر ، تكميل پارك وليعصر (عج) هرات ، زير سازي و جدول گزاري خيابانهاي باغ رحيم – نشاط – امام خميني (ره) – زرگر آباد – سيد كرم و تملك زمين پارك ورودي شهر هرات اشاره نمودند .

كارگاههاي مزاحم شهري موضوعي كه مدتها مسكوت مانده بود با جديت از سوي اتاق در حال پيگيري است.   به گزارش طنین خاتم به نقل از روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ " محمود زارع فتح آباد " دبير اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم گفت : كارگاههاي مزاحم شهري موضوعي كه مدتها مسكوت مانده بود با جديت از سوي اتاق در حال پيگيري است . ايشان با اشاره به جلسه اي كه به همين منظور با موضوع توسعه عمران شهري برگزار گرديده گفت : مقرر شد مدت پانزده روز آينده استعلام محيط زيست انجام و از طريق اداره راه و شهرسازي پيگيري گردد . زارع فتح آباد همچنين اعلام داشت پروژه هاي پيشنهادي شهرداري هرات با اولويت عمران شهري و با حمايت فرمانداري خاتم در سال جاري انجام ميگردد . وي به پروژه هايي همچون ساماندهي ميدان ورودي شهر هرات ، روكش آسفالت معابر ، تكميل پارك وليعصر (عج) هرات ، زير سازي و جدول گزاري خيابانهاي باغ رحيم – نشاط – امام خميني (ره) – زرگر آباد – سيد كرم و تملك زمين پارك ورودي شهر هرات اشاره نمودند .رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.