شناسه : 12878011
فرماندار خاتم تاکید کرد ؛

تلاش برای جلوگیری از خروج منابع مالی از خاتم


فرماندار خاتم گفت: باید تلاش کنیم با ایجاد ساز و کارهای مناسب، مانع خروج منابع مالی از شهرستان خاتم شویم.

به گزارش طنین خاتم، محمد زاده رحمانی،  در جلسه ای با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان یزد اظهار داشت: منابع مالی خوبی در شهرستان خاتم وجود دارد که متاسفانه اغلب در خارج از این شهرستان سرمایه گذاری می شود.

وی عنوان کرد: باید با همکاری بانکها، سرمایه گذاران این شهرستان را جذب بانکها کرده و منابع مالی و سرمایه های بانکها را توسعه داده و به سمت ایجاد اشتغال در شهرستان سوق دهیم.

زاده رحمانی ادامه داد: باید به سمت و سویی برویم که سرمایه گذاران شهرستان خاتم، سرمایه ها و منابع مالی خود را به خارج از شهرستان نبرند و آن را در خاتم سرمایه گذاری کنند.

فرماندار خاتم با بیان اینکه تلاش هایی در این راستا آغاز شده است، عنوان کرد: بانک توسعه تعاون در شهر هرات از توابع شهرستان خاتم راه اندازی شده که امیدواریم این شعبه روز به روز با همکاری مردم و سرمایه داران این منطقه، تقویت شود.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.