شناسه : 36323280
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم :


رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم گفت: بسیاری از بندها و سازه های آبخیزداری در شهرستان خاتم آبگیری شدند.

به گزارش طنین خاتم؛ رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم  با اعلام این خبر اظهار داشت: با عنایت به بارش های مطلوب بهار امسال و جاری شدن سیلاب درمسیل ها ورودخانه ها در بسیاری از مناطق شهرستان اغلب پروژه های آبخیزداری اجرا شده سنواتی از جمله بند های خاکی، سنگی ملاتی و پخش سیلاب آبگیری شد.

محمود نقیبی در ادامه با بیان اینکه بارندگی اخیرچاله های کشت مناطق جنگلکاری شهرستان آبگیری شد، گفت: در پی بارش رحمت الهی بهارسالجاری وبا توجه به حجم بارشها بخش زیادی ازچالهای کشت نهالکاری مناطق جنگلی در محدوده طرح صیانت از جنگلهای زاگرس، مرکز و جنوب ایران و پروژه های احیاء وغنی سازی جنگل درمحدوده حوزه  بالادست سد خوانسار در خاتم نیز آبگیری شده است.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.