شناسه : 11770504
پیام تبریک مسئول میراث فرهنگی شهرستان خاتم به مناسبت عید نوروز ؛

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است


مسئول میراث فرهنگی شهرستان خاتم به مناسبت عید نوروز پیامی صادر کرد

طنین خاتم، آییــن دیرپــای نــوروز یادبود بزرگترین و کهنترین جشــن ملی ایرانیان، ســنت پایدار از گذشــته تاکنون و فراتر از هر گونه وابســتگی دینی و اعتقادی، طبقاتی و فردی و... فرا رسید. اینک ایرانیان رســم دیریــن نــوروزی را بــا شــروع آواز دوبــاره حیــات در گســتره کائنــات، بر پا میدارند و به شكرانه عنایت فرصتی تازه برای نو شدن از سوی خالق یكتا، سال جدید را جشن میگیرند.

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم نیز به نوبه خود این شروع دوباره را با نگاهی امید بخش به آینده و با نگرشی نوین بر تجربیات گذشته پاس می دارد و حضور گردشگران گرانقدر را در شهرستان سرشار از اماکن تاریخی و طبیعی، ارج می نهد.

 

 

حمید مشتاقیان

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.