شناسه : 5716337
مسؤول بسیج هنرمندان استان یزد خبرداد؛


پارسائیان مسئول بسیج هنرمندان استان یزد درحاشیه برگزاری اولین کارگاه تخصصی خبرنگاری وسایبرژورنالیسم گفت: برای آشنایی بیشتر خبرنگاران این سازمان درسطح استان ودیگرخبرنگاران بسیجی شهریزد پس ازماه مبارک رمضان دوره تکمیلی کارگاه خبرنگاری و عکاسی خبری برگزار می شود.   به گزارش طنین خاتم به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ؛مسؤول بسیج هنرمندان استان یزد درحاشیه برگزاری اولین کارگاه تخصصی خبرنگاری وسایبرژورنالیسم  گفت: بسیج هنرمندان کشور باایجاد پایگاه اطلاع رسانی سیمرغ به آدرسwww.bao.ir اخبار فرهنگی هنری هنرمندان بسیجی رامنتشرمی کند وسرویس خبری استان یزد نیز برروی این سایت قراردارد. پارساییان افزود: از یک سال ونیم پیش تاکنون 48 خبرنگاربسیجی درسطح استان برای پوشش اخبار11رشته هنری زیر مجموعه بسیج هنرمندان استان راپوشش می دهند. وی گفت: برای آشنایی بیشتر خبرنگاران این سازمان درسطح استان ودیگرخبرنگاران بسیجی شهریزد اولین کارگاه تخصصی خبرنگاری باموضوع سایبرژورنالیسم ورسانه های برخط وعکاسی خبری باحضوروبلاگ نویس،خبرنگاروعکاس خبری کشوروباشرکت 85 نفرازخواهران وبرادران برگزارشد که پس ازماه مبارک رمضان دوره تکمیلی آن برگزار می شود.

پارسائیان مسئول بسیج هنرمندان استان یزد درحاشیه برگزاری اولین کارگاه تخصصی خبرنگاری وسایبرژورنالیسم گفت: برای آشنایی بیشتر خبرنگاران این سازمان درسطح استان ودیگرخبرنگاران بسیجی شهریزد پس ازماه مبارک رمضان دوره تکمیلی کارگاه خبرنگاری و عکاسی خبری برگزار می شود.  

به گزارش طنین خاتم به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ؛مسؤول بسیج هنرمندان استان یزد درحاشیه برگزاری اولین کارگاه تخصصی خبرنگاری وسایبرژورنالیسم  گفت: بسیج هنرمندان کشور باایجاد پایگاه اطلاع رسانی سیمرغ به آدرسwww.bao.ir اخبار فرهنگی هنری هنرمندان بسیجی رامنتشرمی کند وسرویس خبری استان یزد نیز برروی این سایت قراردارد.

پارساییان افزود: از یک سال ونیم پیش تاکنون 48 خبرنگاربسیجی درسطح استان برای پوشش اخبار11رشته هنری زیر مجموعه بسیج هنرمندان استان راپوشش می دهند.

وی گفت: برای آشنایی بیشتر خبرنگاران این سازمان درسطح استان ودیگرخبرنگاران بسیجی شهریزد اولین کارگاه تخصصی خبرنگاری باموضوع سایبرژورنالیسم ورسانه های برخط وعکاسی خبری باحضوروبلاگ نویس،خبرنگاروعکاس خبری کشوروباشرکت 85 نفرازخواهران وبرادران برگزارشد که پس ازماه مبارک رمضان دوره تکمیلی آن برگزار می شود.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.