شناسه : 35496340
به همت اداره منابع طبیعی خاتم:


در راستای اجرای طرح توسعه روستایی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی یک دوره آموزش گلیم بافی با هدف توانمندسازی و ایجاداشتغال دربین بانوان روستاهای هدف برگزار شد.

به گزارش طنین خاتم؛ دراین دوره های آموزشی روستائیان ضمن کسب مهارت و ایجاد اشتغال میتواند درتغییرمعیشت روستانشینان وجلوگیری ازمهاجرت به شهرها موثرباشند.

طرح توسعه روستایی ومدیریت مشارکتی منابع طبیعی (ترسیب کربن) ازسال گذشته با جلب مشارکت روستائیان واشتغال  انجام شد .

مهمترین هدف این طرح  مدیریت عرصه های منابع طبیعی و ایجاد معیشت جایگزین در دو فاز و تعدادی از روستاهای شهرستان خاتم درحال اجرا است.

 

 




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.