شناسه : 36280652
به مناسبت هفته منابع طبیعی؛

بازدید ونهالکاری حوزه بالا دست سد خوانسارشهرستان خاتم


همکاران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همکاران شهرستان خاتم ازحوزه بالا دست سد خوانسار بازدید بعمل آوردند.

به گزارش طنین خاتم؛ به مناسبت هفته منابع طبیعی وآبخیزداری و با شعار منابع طبیعی ، مردم ،احیاء وتوسعه جنگل ها ومراتع ، جمعی ازهمکاران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان وشهرستان به همراه تعدادی از اهالی روستاهای همجوار ازمحل اجرای پروژه های احیائی حوزه بالا دست سدخوانسار بازدید وهمچنین تعدادی نهال از نوع بادام کوهی وبنه غرس گردید.

گفتنی است عملیات احیائی درسامان های عرفی چنارناز وبوروئیه خوانسار ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا گردیده است.

 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.