شناسه : 11567340
به مناسبت هفته منابع طبیعی صورت گرفت ؛

بازدید دانش آموزان از منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم


به مناسبت گراميداشت هفته منابع طبيعي و آبخيزداري تعدادي ازدانش آموزان دبستان جيحون هرات از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم بازديد كردند

به گزارش خبرنگار طنین خاتم، در اين بازديد كه به منظور ترويج و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي و درختكاري انجام شد دانش آموزان با توضيحات يكي از كارشناسان اداره بانحوه و مراحل توليد نهال آشنا شدند.

همچنين درخصوص اهميت و فوائد منابع طبيعي ولزوم حفظ و حراست ازاين منابع خدادادي بادانش آموزان صحبت شد .

درپايان به هريك از اين دانش آموزا ن نهالي جهت كاشت اهداء شد .

 


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.