شناسه : 12016635
یادداشت/ مهدی دهقان هراتی

اول خودمان را پیدا کنیم، نیمه گمشده پیشکش


جالب است بدانید: همه ی سرگذشت ها در یک چیز مشترک بودند و آن اتفاقات کوچکی بود که باعث نجات افراد شده بود

طنین خاتم؛ گاهی خدا درها را می بندد و پنجره ها را قفل می کند

و چه زیباست که فکر کنیم شاید طوفان در راه است

و او می خواهد از ما محافظت کند

بعد از حادثه ی یازدهم سپتامبر که منجر به فرو ریختن برج های دوقلو آمریکا شد.یک شرکت، از از بازماندگانی که در این دو برج کار می کردند ، خواست که شرح وقایعی که باعث زنده ماندنشان شده بود را بیان کنند.

جالب است بدانید: همه ی سرگذشت ها در یک چیز مشترک بودند و آن اتفاقات کوچکی بود که باعث نجات افراد شده بود

مدیر شرکت آن روز نتوانست به برج برسد چون که روز اول کودکستان پسرش بود و باید شخصأ در کودکستان حضور می یافت!

همکار دیکر زنده ماند، زیرا نوبت او بود که برای همکاران صبحانه بخرد!

یکی از خانم ها دیرش شد، زیر ساعت زنگ دارش سر وقت زنگ نزد!

یکی دیگر نتوانست به اتوبوس برسد!

و دیگری به خاطر غذایی که روی لباسش ریخته بود، تأخیر کرد!

یکی هم اتومبیلش روشن نشده بود!

و یکی موقع خروج از منزل با صدای زنگ تلفن محبور شده بود که برگردد!

یکی دیگر بچه اش تأخیر کرده بود، لذا سر وقت حاظر نشد!

و فرد دیگری تاکسی گیرش نیامده بود!

حتی فردی بود که به خاطر خریدن چسب زخم ، زنده مانده بود!

پس هر وقت در ترافیک گیر کردید، آسانسوری را از دست می دهید و هر چیز کوچکی که شما را آزار می دهد لحظه ای اندیشه کنید که شاید

خدا می خواهد زنده بمانید

و دفعه ی بعد هم که حس کردید صبح تان را خوب شروع نکرده اید، بچه ها در لباس پوشیدن تأخیر کردند، سوییچ ماشین را پیدا نکردید، با چراغ قرمز روبرو شدید: عصبانی و افسرده نشوید

و

بدانید که همیشه خدا مشغول مواظبت از شماستش


رای شما
میانگین (10 آرا)
The average rating is 4.9 stars out of 5.