شناسه : 5716365
به همت بسیج هنرمندان یزد؛


بیش از80 نفراز خواهران وبرادران بسیجی به مدت یک روزدراولین دوره تخصصی آموزش خبرنگاری با شیوه های سایبرژورنالیسم ورسانه های برخط وعکاسی خبری آشنا شدند.   به گزارش طنین خاتم  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ؛ باحضور وبلاگ نویس،روزنامه نگاروعکاس خبری کشور اولین کارگاه تخصصی خبرنگارری باهدف آشنایی خبرنگاران بسیجی با شیوه های سایبرژورنالیسم ورسانه های برخط برگزارشد. محمد مهدی شیخ صراف دراین دوره آموزشی ، شیوه های کسب اخباردررسانه های آن لاین ومکتوب،فرایند تبدیل رویداد به خبر،ارزشهای خبری وعناصرخبر،اجزای خبر،سبکهای تنظیم خبر ودروازه بانی خبرراتشریح کرد. وی مزیت های مهم رسانه های آن لاین را افزایش سرعت انتشار،ارزان بودن ،دردسترس،عدم محدودیت حجم وتعداد،دسترسی به آرشیو وسابقه،بی واسطه واعمال بیشترمدیریت مخاطب برشمرد. وی اظهارداشت: بیگانگان ورسانه های غربی برای رسیدن به اهداف خود دربرخی کشورها ازجمله سوریه ،افغانستان،عراق و...بوسیله رسانه وانتشاراخبارغیرواقعی وبزرگ نمایی برخی رویدادها اذهان مردم کشورخود وجهان رابه نفع مقاصد شوم خود سوق می دهند. معاون سردبیر پایگاه اطلاع رسانی بسیج هنرمندان کشور درادامه این دوره آموزشی شرکت کنندگان راباشیوه های عکاسی خبری ازجمله عوامل اصلی کیفیت عکس،دوربین های حرفه ای،خلاقیت درکادربندی آشنا کرد. شیخ صراف از هنر عکاسی به عنوان سریعترین آفرینش هنری یاد کرد وافزود: عکس جانشین تجربه مستقیم وبی میانجی ماازجهان،پدیده ها،مکانها،رخدادها وموجودات است. وی برترین عکسهای خبری جهان راباموضوع جنگ که درکشورهای گوناگون جهان توسط عکاسان خبری ماندگارشده است به نمایش گذاشت. این دوره آموزشی باحضور 85 نفراز خواهران وبرادران بسیجی عضو بسیج هنرمندان یزد جمعه 23تیرماه دردونوبت صبح وعصر درسالن فرهنگی پژوهشی مجتمع امام علی (ع)یزد برگزارشد. سایبر ژورنالیسم یا همان روزنامه نگاری آنلاین باحضور خبرنگاران وعکاسان می تواند آخرین تحولات جهان را به صورت لحظه به لحظه در هر نقطه از زمین درفضای مجازی واینترنت منتشرمی کند.

بیش از80 نفراز خواهران وبرادران بسیجی به مدت یک روزدراولین دوره تخصصی آموزش خبرنگاری با شیوه های سایبرژورنالیسم ورسانه های برخط وعکاسی خبری آشنا شدند.  

به گزارش طنین خاتم  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ؛ باحضور وبلاگ نویس،روزنامه نگاروعکاس خبری کشور اولین کارگاه تخصصی خبرنگارری باهدف آشنایی خبرنگاران بسیجی با شیوه های سایبرژورنالیسم ورسانه های برخط برگزارشد.

محمد مهدی شیخ صراف دراین دوره آموزشی ، شیوه های کسب اخباردررسانه های آن لاین ومکتوب،فرایند تبدیل رویداد به خبر،ارزشهای خبری وعناصرخبر،اجزای خبر،سبکهای تنظیم خبر ودروازه بانی خبرراتشریح کرد.

وی مزیت های مهم رسانه های آن لاین را افزایش سرعت انتشار،ارزان بودن ،دردسترس،عدم محدودیت حجم وتعداد،دسترسی به آرشیو وسابقه،بی واسطه واعمال بیشترمدیریت مخاطب برشمرد.

وی اظهارداشت: بیگانگان ورسانه های غربی برای رسیدن به اهداف خود دربرخی کشورها ازجمله سوریه ،افغانستان،عراق و...بوسیله رسانه وانتشاراخبارغیرواقعی وبزرگ نمایی برخی رویدادها اذهان مردم کشورخود وجهان رابه نفع مقاصد شوم خود سوق می دهند.

معاون سردبیر پایگاه اطلاع رسانی بسیج هنرمندان کشور درادامه این دوره آموزشی شرکت کنندگان راباشیوه های عکاسی خبری ازجمله عوامل اصلی کیفیت عکس،دوربین های حرفه ای،خلاقیت درکادربندی آشنا کرد.

شیخ صراف از هنر عکاسی به عنوان سریعترین آفرینش هنری یاد کرد وافزود: عکس جانشین تجربه مستقیم وبی میانجی ماازجهان،پدیده ها،مکانها،رخدادها وموجودات است.

وی برترین عکسهای خبری جهان راباموضوع جنگ که درکشورهای گوناگون جهان توسط عکاسان خبری ماندگارشده است به نمایش گذاشت.

این دوره آموزشی باحضور 85 نفراز خواهران وبرادران بسیجی عضو بسیج هنرمندان یزد جمعه 23تیرماه دردونوبت صبح وعصر درسالن فرهنگی پژوهشی مجتمع امام علی (ع)یزد برگزارشد.

سایبر ژورنالیسم یا همان روزنامه نگاری آنلاین باحضور خبرنگاران وعکاسان می تواند آخرین تحولات جهان را به صورت لحظه به لحظه در هر نقطه از زمین درفضای مجازی واینترنت منتشرمی کند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.