شناسه : 11150552
گزارش ؛

انتقال آب از چاهی به چاه دیگر خلاف است/اتمام نصب کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی خاتم تاسال آینده


فرماندار شهرستان خاتم در جلسه حفاظت از منابع آب این شهرستان خواستار سرعت عمل شرکت آب منطقه ای یزد در نصب کنتورهای هوشمند آب چاه های کشاورزی این شهرستان شد.

به گزارش طنین خاتم،محمد زاده رحمانی در ابتدای این نشست مشکلات کشاورزان خاتم در زمینه آب چاه ههای کشاورزی مردم این شهرستان را ارائه کرد و خواستار هر چه سریعتر برطرف شدن مشکلات کشاورزان در این زمینه شد.

وی در این نشست به مسائلی از قبیل اضافه برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی شهرستان،وجود چند حلقه چاه غیرمجاز و عدم سرعت در نصب کنتورهای هوشمند اشاره کرد.

معاون حفاظت و بهره برداري شركت  آب منطقه ای یزد در این نشست از نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی این شهرستان در سال آینده خبرداد.

سيد محمد طباطبائي با اشاره به سرعت بخشیدن به اجرای طرح هوشمند سازی کنتورهای آب کشاورزی در شهرستان خاتم اظهار داشت: امید داریم تا با همراهی مسئولین وکشاورزان تا سال آینده کنتورهای هوشمند را بر روی چاه های کشاورزی نصب کنیم.

وی افزود: انتقال آب از چاهی به چاه دیگر خلاف است و با کشاورزانی که انتقال  آب انجام دهند برخورد قانونی خواهد شد.

طباطبایی همچنین بحث اضافه برداشتها را خلاف دانست و افزود : با کشاورزانی که اضافه برداشتها را کم نکنند نیز برخرود خواهد شد چرا که منابع آب زیرزمینی رو به کاهش می باشد.

معاون حفاظت و بهره برداري شركت  آب منطقه ای یزد اظهار داشت : به کلیه چاه های شهرستان خاتم جهت اقدام به نصب کنتورهای هوشمند اخطار داده شده و کشاورزان باید تا مهلت تعیین شده اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند.

وی در ادامه از مسئولین شهرستان خاتم و کشاورزان خواست تا در نصب کنتورهای هوشمند کمک و همیاری را با شرکت آب منطقه ای یزد داشته باشند.

طباطبایی گفت: وضعیت آب منابع زیرزمینی کشور در حال حاضر مناسب نمی باشد و ما باید تدابیری را در این زمینه بیاندیشیم.

این جلسه با حضور فرماندار شهرستان خاتم، معاون حفاظت و بهره برداري شركت  آب منطقه ای یزد و جمعی از مسئولین شهرستان خاتم در محل فرمانداری برگزار شد.


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.