شناسه : 10728715
یادداشت؛

امروز فردای دیروز است


همیشه براین باور بوده ایم که روز مبادا فرا می رسد وبرای روز مبادا برنامه ریزی می کنیم و امروز خود را که فردای دیروز است را از دست می دهیم

 طنین خاتم؛  همیشه براین باور بوده ایم که روز مبادا فرا می رسد وبرای روز مبادا برنامه ریزی می کنیم و امروز خود را که فردای دیروز است را از دست می دهیم این امر در کلیه امور روزمره از مذهبی ودینی گرفته تا مسائل مادی واقتصادی وغیره  را شامل می شود .

پول در می آورم روی هم انباشته می کنم وفردا روز استفاده آن را  می خورم حالا هنوز فرصت دارم بعدا به سن وسال بالاتر که رسیدم به امور دینیم می پردازم  فرصت هنوز هست فردا روز این کار را انجام می دهم در حالی که در کلیه امور فوق همین امروز  فردای دیروز است تا بخود بجنبیم قافله عمر همچون حبابی روی  آب از دیده پنهان می شود و تو در انتظار فردا هستی .

استفاده صحیح از زمان عمر  در تمام زمینه ها انسان را به کمال می رساند پس این را بدانیم که همیشه امروز فردای دیروز است .

نویسنده : کرامت ا... عطایی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.