شناسه : 13386968
به بهانه سالروز رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی که بود و چه کرد ؟


کیست که به شایستگی خمینی کبیر را بشناسد و کدام الفاظ است که ظرفیت تبیین شخصیت فاخر و نفیس او را داشته باشد . هنوز باید سالیان سال بگذرد تا بتوان شخصیت الهی ایشان را با ابعاد عظیم آن به درستی شناسایی کرد .

به گزارش طنین خاتم،حجه الاسلام والمسلمین علی شیخ زاده به بهانه سالروز رحلت بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی به بیان ویژگی های حضرت امام خمینی ( ره ) پرداخته است . ایشان در این یادداشت آورده است :

کیست که به شایستگی خمینی کبیر را بشناسد و کدام الفاظ است که ظرفیت تبیین شخصیت فاخر و نفیس او را داشته باشد . هنوز باید سالیان سال بگذرد تا بتوان شخصیت الهی ایشان را با ابعاد عظیم آن به درستی شناسایی کرد و آن را به جامعه بشریت معرفی کرد .

شاید دیدگاه صاحب نظران جهان در تحلیل ابعاد شخصیتی امام راحل ما را در شناخت آن پیر سفر کرده یاری رساند .

در نظر انسان های موحد  او دست خدا بر روی زمین و هدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیان بود . او مسیح معاصر و از جمله افرادی بود که خداوند سبحان علمی نافع و عقلی جلوتر از زمان به وی اعطا کرده بود وبه بیان دیگر او فراتر اززمان می اندیشید و در بعد مکان نمی گنجید .

برخی از کارگزاران شیطان بزرگ نیز با تسلیم در برابر عظمت امام در اعتراف به آن اظهار داشتند : آیت الله روح الله خمینی رهبر 79 ساله ایران را نمی شود با زیر فشار گذاشتن تضعیف کرد و نمی شود او را به تغییر و تبدیل وظیفه ای که به نظر او از جانب خداوند به وی محول شده است وادار کرد .

هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند . او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن می گفت و عمل می کرد ، گویی از جایی دیگر الهام می گرفت . دشمنی او با غرب برگرفته از تعالیم الهی بود و او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت .

در تبیین و تفسیر اینکه امام چه کرد باید گفت : با وقوع انقلاب اسلامی در ایران توسط امام شاهد رخداد یک معجزه عظیم الهی بودیم که به فرموده خود ایشان یک تحول روحی در جامعه پیدا شد که من غیر از آن بگویم یک معجزه بود ، یک اراده الهی بود نمیتوانم اسم دیگری رویش بگذارم .

کار امام مبارزه طلبی اسلام در قبال استیلای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی غرب بود ، امام مفهوم فرهنگ فرمانبری جامعه را تغییر داد ، دیوار ترس را شکست و مردم را به سوی چشمه پاک فطرت الهی هدایت کرد ، او جهان بینی مذهبی را احیا و نور ایمان را روشن کرد و بزرگترین حماسه عظیم فداکاری عصر مارا بوجود آورد .

حال ما در ادامه راه امام چه کرده ایم ؟

آیا ما در مقابل استیلای سیاسی غرب مسیر مبارزه طلبی را انتخاب کرده ایم ؟ یا می خواهیم سر تعظیم فرو بیاوریم ؟

آیا ما در مقابل استیلای اقتصادی غرب مسیر مبارزه طلبی را انتخاب کرده ایم یا می خواهیم غرب زده شویم ؟

آیا ما در مقابل استیلای فرهنگی غرب مسیر مبارزه طلبی را انتخاب کرده ایم یا می خواهیم فرهنگ آنها را تقلید کنیم ؟

بعضی وقت ها فکر می کنیم نام و یاد امام را خوب زنده نگه داریم اما در زنده نگهداشتن سیره و روش امام دچار غفلتی عظیم شده ایم که ان شاءالله خداوند ما را از این خواب غفلت بیدار سازد و ما را بر کفران این نعمت بزرگ سخت ماخذه نکند .

 


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.