شناسه : 10797307
بسیج دانشجویی دانشگاه یزد در بیانیه ای مطرح شد

«انتصاب خوشرو» مهر تایید بر زیاده خواهی آمریکا و ناتوانی دولت در دفاع از اختیاراتش بود


دستگاه دیپلماسی دولت در عوض استفاده از ظرفیت های حقوقی در عرصه ی بین الملل ، دفاع از حقوق مسلم خود و پیگیری موضوع در مجامع عمومی و عدم پذیرش رفتار غیر قانونی آمریکا و استقامت و پافشاری بر خواسته ی قانونی خود ، اقدامی کرد که شاید کمترین بازخورد آن تحت الشعاع قرار گرفتن مذاکرات و احتمال تمدید آن باشد.

پس از گذشت چندین ماه از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل و عدم صدور روادید برای وی توسط آمریکا ، اقدام دولت یازدهم در معرفی و انتصاب غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد نشان از یک عقب نشینی آشکار است.

انتصاب خوشرو مهر تاییدی بر زیاده خواهی آمریکا و ناتوانی دولت و دستگاه دیپلماسی در دفاع از اختیارات و حقوق خود بود . اعمال محدودیت هایی علیه برخی کشور ها به بهانه ی استقرار سازمان ملل در خاک این کشور نشان از روحیه و ماهیت امپریالیستی آمریکا است که این بار به لطف دولت تدبیر ، جمهوری اسلامی قربانی آن شده است ؛ آن هم دولتی که مدعی برگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی است . مسلما چنین اقدامی در عرصه ی دیپلماتیک ، آن هم در آستانه ی مذاکرات هسته ای رفتاری بچگانه و از موضع ضعف است . این انتصاب تحمیلی بیانگر تسامحی یک طرفه از سوی دولت تدبیر در مقابل عدم انعطاف و ایستادگی کاخ سفید بر روی تصمیمات خود است . به نوعی دولت از حق مسلم خود گذشت تا خدایی ناکرده خدشه ای به روند رابطه ی دولت و کاخ سفید وارد نشود.

دستگاه دیپلماسی دولت در عوض استفاده از ظرفیت های حقوقی در عرصه ی بین الملل ، دفاع از حقوق مسلم خود و پیگیری موضوع در مجامع عمومی و عدم پذیرش رفتار غیر قانونی آمریکا و استقامت و پافشاری بر خواسته ی قانونی خود ، اقدامی کرد که شاید کمترین بازخورد آن تحت الشعاع قرار گرفتن مذاکرات و احتمال تمدید آن باشد.

نهایتا کارنامه ی عقب نشینی ها و سیاست های منفعلانه ی دولت در زمینه ی هسته ای و نفت با این اتفاق کامل شد و نزاع دیپلماتیک ایران و آمریکا به سود کاخ سفید به فرجام رسید.

امروز بیش از هر زمان دیگر لزوم تجدید نظر دستگاه دیپلماسی در صحنه ی بین الملل احساس می شود زیرا صدای ترک خوردن عزت ایران به گوش می رسد.

بسیج دانشجویی دانشگاه یزد

دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و سه
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.