محتوا با برچسب lمهدی هاشمی.

آیا علت تاخیر در اجرای حکم مهدی هاشمی اعمال نفوذ است؟
جمعی از نمایندگان مجلس مطرح کردند؛
آیا علت تاخیر در اجرای حکم مهدی هاشمی اعمال نفوذ است؟
در حالی که قرار بود با اتمام ماه مبارک رمضان حکم مهدی هاشمی اجرایی شود وی به چالوس سفر کرد که این امر موجب اعتراض جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب lمهدی هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب lمهدی هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب lمهدی هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد