محتوا با برچسب 9 دی در یزد.

فتنه بزرگ تر از فتنه 88 در پیش رو است/چشم طمع دشمن به انتخابات خبرگان
حجت الاسلام طائب در بزرگداشت 9 دی یزد:
فتنه بزرگ تر از فتنه 88 در پیش رو است/چشم طمع دشمن به انتخابات خبرگان
رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار گفت: با بیان اینکه فتنه برزگ تر از فتنه 88 در پیش رو است و چشم طمع دشمنان برانتخابات خبرگان رهبری است تا با تسلط بر خبرگان و فشار بر رهبری اهداف خود را پیش ببرند گفت: هیچ فتنه ای ظهور نخواهد کرد مگر در سایه غفلت، لذا...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 9 دی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب 9 دی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب 9 دی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد