محتوا با برچسب گورخوابی.

حقوق های نجومی و گورخوابی؛ دو روی یک سکه
حقوق های نجومی و گورخوابی؛ دو روی یک سکه
وقتی دریافت حقوق های نجومی سر به فلک می کشد و وام های کلان کم بهره با دوره بازپرداخت 50 ساله و 90 ساله به عده ای نورچشمی می رسد، بیکاری، فقر، فساد و گورخوابی نیز افزایش می یابد.
چرا گورخوابی؟!
نگاهی به منشاء گورخوابی و کارتن‌خوابی‌ها؛
چرا گورخوابی؟!
نمی‌توان پذیرفت پدیده‌های اینچنینی ماحصل ناکارآمدی و نتوانستن مسئولین باشد؛ در واقع مسائل اینچنینی بیش از آنکه نتیجه‌ی نتوانستن باشند، نتیجه‌ی نخواستن هستند.

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گورخوابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گورخوابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد