محتوا با برچسب گزینش.

 ۴ هزار پرونده در آموزش و پرورش یزد گزینش شد
مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان یزد خبر داد
۴ هزار پرونده در آموزش و پرورش یزد گزینش شد
گزینش آموزش و پرورش استان یزد ، از ابتدای سالجاری ، کار گزینش 3 هزار و 989 نفر را انجام داده است.
قوه قضائیه کادر اداری استخدام می کند
اطلاعیه:
قوه قضائیه کادر اداری استخدام می کند
قوه قضائیه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 5 هزار و 215 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش برای خدمت در دادگستری کل استان ها و حوزه های ستادی استخدام می کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گزینش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گزینش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گزینش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد