محتوا با برچسب کوره های آجرپزی.

کوره‌های دستي آجرپزي یزد، تا دوسال آینده تعطیل می شوند
فرماندار یزد:
کوره‌های دستي آجرپزي یزد، تا دوسال آینده تعطیل می شوند
فرماندار يزد با تشريح اقدامات صورت گرفته در راستاي ساماندهي کوره‌های آجرپزي شهر يزد گفت: طبق تفاهمي كه با صنف فخار و صاحبان اين صنعت صورت گرفته است همه کوره‌ها تا پايان سال 97 تعطيل و يا به فناوری روز مجهز می‌شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کوره های آجرپزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کوره های آجرپزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کوره های آجرپزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد