محتوا با برچسب کنتور هوشمند آب.

نسل جدید کنتورهای هوشمند با اندازه‌ گیری حجمی در یزد نصب می‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:
نسل جدید کنتورهای هوشمند با اندازه‌ گیری حجمی در یزد نصب می‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به شرایط کمبود آب در کشور بر فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح مصرف آب تأکید کرد و گفت: در راستای مدیریت مصرف آب در استان یزد کنتورهای هوشمند با اندازه‌گیری حجمی در یزد نصب می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کنتور هوشمند آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کنتور هوشمند آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کنتور هوشمند آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد