محتوا با برچسب کم آبی یزد.

بحران بی آبی یزد نزدیک به فاجعه! «تدبیر» کجاست؟
بحران بی آبی یزد نزدیک به فاجعه! «تدبیر» کجاست؟
استان یزد در دو دهه اخیر در زمره کم آب ترین و کم بارش ترین استان های کشور بوده و بسیاری از روستاهای آن از کم آبی به ستوه آمده اند و با توجه به خشکسالی‌هایی اتفاق افتاده ، متأسفانه متوسط بارندگی‌ها از 60 میلی‌لیتر بعضی مواقع به 45 میلی‌لیتر رسیده که...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کم آبی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کم آبی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کم آبی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد