محتوا با برچسب کشاورزان خاتم.

دردسرهای آبیاری قطره ای در شهرستان خاتم
اجرای نادرست طرح آبیاری قطره‌ای باعث خشک شدن تدریجی درختان/مدیریت آب و خاک استان یزد:کشاورزان باید در زمان اجرای طرح، میزان آبیاری را تنظیم کند
نزدیک 2 دهه است که استان یزد از بارش های مناسب بی‌بهره مانده و همین سبب شده که این منطقه کویری بیش از پیش با خشکسالی دست و پنجه نرم کند؛ به ویژه این که خشکسالی‌های متوالی این سال‎‎ها فشار مضاعفی بر کشاورزان تحمیل کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کشاورزان خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کشاورزان خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کشاورزان خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد