محتوا با برچسب کبری دانشی.

روزی که بهترین خبر خبرنگاران استان یزد مخابره شد/ثبت صحنه‌های همیشه ماندگار
سفر رهبری به یزد در خاطرات خبرنگاران یزد
روزی که بهترین خبر خبرنگاران استان یزد مخابره شد/ثبت صحنه‌های همیشه ماندگار
12دی‌ماه 86 روزی به‌یادماندنی برای یزدی‌ها بود. خبرنگارانی که اخبار مربوط به این سفر بابرکت را انعکاس می‌دادند، از این روز باشکوه خاطرات خوبی دارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کبری دانشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کبری دانشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کبری دانشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد