محتوا با برچسب کاهش مرگ و میر.

کاهش 25 درصدی مرگ و میرها ، با مداخله در «سبک زندگی» مردم
در جلسه شورای سلامت میبد مطرح شد
کاهش 25 درصدی مرگ و میرها ، با مداخله در «سبک زندگی» مردم
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بیان کرد: باید همت کنیم 25 درصد مرگ ها را کاهش دهیم و این امر تنها با مداخله در «سبک زندگی» مردم صورت می گیرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاهش مرگ و میر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کاهش مرگ و میر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کاهش مرگ و میر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد