محتوا با برچسب کارگروه شفافیت.

واقعیت FATF به زبان ساده!
واقعیت FATF به زبان ساده!
بانک‌ها در دوره زمانی سال‌های 2009 تا 2015، حدود 42 میلیارد دلار بابت مسائل تحریمی جریمه شده‌اند ولی برای موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بسیار کمتر از این مقدار جریمه شده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارگروه شفافیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارگروه شفافیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارگروه شفافیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد