محتوا با برچسب کارآفرین هراتی.

مهمترین مشکل کاشت گل محمدی در خاتم فقدان کارخانه گلاب گیری است
تجلی اقتصاد مقاومتی با کشت گل محمدی توسط کارآفرین هراتی
مهمترین مشکل کاشت گل محمدی در خاتم فقدان کارخانه گلاب گیری است
کارآفرین هراتی نبود کارخانه گلاب گیری در شهرستان را از عمده مشکلات این کار عنوان و خاطر نشان کرد: محصول برداشت شده را باید به دلیل عدم وجود کارخانجات گلاب گیری در شهرستان به شهرهای اطراف صادر کنیم.
تجلی اقتصادمقاومتی در کاشت گل محمدی توسط کارآفرین هراتی
استشمام عطر «گل‌های محمدی» در خاتم
تجلی اقتصادمقاومتی در کاشت گل محمدی توسط کارآفرین هراتی
کارآفرینی درروستاها یکی از سیاست‌های مهم در توسعه اقتصادی است که علاوه بر کم هزینه بودن، رشد اقتصادی را به همراه دارد و می‌توان با برنامه ریزی دقیق فرصت‌های جدیدی را خلق کرد و با گسترش آن، اشتغال ایجاد کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارآفرین هراتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارآفرین هراتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد