محتوا با برچسب پورمختار.

پشت پرده حمله به رئیس قوه قضائیه/ طراحی های جدید برای فتنه انگیزی در آستانه انتخابات
اظهارات خواندنی نماینده مجلس در جمع اساتید یزد:
پشت پرده حمله به رئیس قوه قضائیه/ طراحی های جدید برای فتنه انگیزی در آستانه انتخابات
پور مختار با اشاره به تلاش دشمن برای طراحی فتنه های جدید گفت: فتنه گران بنا دارند نگاه قاطبه مردم و جوانان را نسبت به رهبری به سمت سلب اعتماد و بی اعتقاد شدن به جایگاه رهبری ببرند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پورمختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پورمختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پورمختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد