محتوا با برچسب پروژه های دولت.

افتتاح پروژه‌های هفته دولت در خاتم به روایت تصویر
با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار صورت گرفت
افتتاح پروژه‌های هفته دولت در خاتم به روایت تصویر
پروژه‌های هفته دولت شهرستان خاتم با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد به بهره‌برداری رسید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پروژه های دولت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پروژه های دولت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پروژه های دولت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد