محتوا با برچسب پتروشیمی هرات.

گزارش/
"پتروشیمی هرات" پروژه ای که از نصب تابلو فراتر نرفت/ ده سال از تصویب طرح گذشت
پروژه پتروشیمی هرات، پروژه ای که رهبر معظم انقلاب با توجه به نیاز مبرم شهرستان مصوب ولی اکنون با بیش از یک دهه، برخی از اجرایی آن سر باز زده اند و به بهانه های مختلف درصد نفی کامل آن در منطقه هستند.
مخالفت عضو شورای شهر هرات موجب توقف بزرگترین پروژه صنعتی خاتم شد/ فرصتی که نصیب کرمانی ها می شود
رئیس هیئت مدیره پتروشیمی هرات:
مخالفت عضو شورای شهر هرات موجب توقف بزرگترین پروژه صنعتی خاتم شد/ فرصتی که نصیب کرمانی ها می شود
رئیس هیئت مدیره پتروشیمی هرات درباره علت توقف پروژه پتروشیمی هرات اظهار داشت: در حالیکه خوراک تمدید و تفاهم نامه خرید دانش فنی با شرکت سوئیسی بسیار پیشرفته دنیا در حال انجام بود با مخالفت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر هرات همه تلاش ها از بین رفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پتروشیمی هرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پتروشیمی هرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد